Приложение 2

Университетски конкурсни изпити

  Дата Час Изпит
Февруари 17 февруари 2018 г. 9,00 Български език (тест)
18 февруари 2018 г. 9,00

История на България (тест)

Английски език

       
Март 24 март 2018 г. 9,00 Български език (тест)
25 март 2018 г. 9,00

История на България (тест)

Английски език

       
Април 28 април 2018 г. 9,00 Български език (тест)
29 април 2018 г. 9,00

История на България (тест)

Английски език

       
Юни 5 юни 2017 г. 9,00 Български език (тест)
6 юни 2017 г.  9,00

История на България (тест)

Английски език

       

Продължителността на изпитите по български език и по история е 2 астрономически часа, а на изпита по английски език – 3 астрономически часа.

Конкурсен изпит за специалностите във Филиал – гр. Враца

  Дата Час Изпит
Април 28 април 2018 г. 9,00 Български език (тест)
       
Юни 5 юни 2018 г. 9,00 Български език (тест)

Изпитът се провежда в сградата на Филиала – гр. Враца (ул. „Мито Орозов“ №59). Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.

 Конкурсен изпит за специалностите във Педагогически колеж – гр. Плевен

  Дата Час Изпит
Юни 5 юни 2018 г. 9,00 Български език (тест)

Изпитът се провежда в сградата на Педагогическия колеж в гр. Плевен (ул. Никола Д. Петков № 18). Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.

vnimanieЗа явяване на конкурсен кандидатстудентски изпит не се изисква положен ДЗИ и диплом за средно образование.