Приложение 3

Документи за записване

Документи за записване:

  1. Диплома за средно образование – оригинал;
  2. Комплект формуляри за записване по образец (купуват се в университета);
  3. Четири снимки;
  4. Лична карта.

След обработката на документите трябва да имате готовност да заплатите семестриалната такса за обучение. Квитанция от платена такса за обучение се прилага към документите за записване.

Важно! При напускане по собствено желание не се възстановява внесената семестриална такса.