Приложение 3

Документи за записване

Документи за записване:

  1. Диплома за средно образование – оригинал и 2 бр. ксерокопия;
  2. Комплект формуляри за записване по образец (купуват се в книжарницата на университета);
  3. Три снимки;
  4. Лична карта.

След обработката на документите трябва да имате готовност да заплатите семестриалната такса за обучение.

Таксата за обучение се заплаща:

I. Чрез банков превод в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД;
Банкова сметка (IBAN): BG50 BUIN 7001 3152 5000 16
BIC на банката BUINBGSF
Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Във вносната бележка за първи семестър задължително се изписват трите имена и ЕГН на студента, а не на внасящия таксата.

II. С дебитна карта на ПОС терминал в Кандидатстудентското бюро.

Квитанция от платена такса за обучение се прилага към документите за записване. 

Важно! При напускане по собствено желание не се възстановява внесената семестриална такса.