Балообразуване

I. Специалности, за които задължително се държат университетски кандидатстудентски изпити

Image

✔ Юридически факултет

Право (Р)

(редовно обучение);
Задължително се държат изпити по история на България и по български език (тестове)

✔ Юридически факултет

Балообразуване: оценката от изпита по история на България (удвоена) + оценката от изпита по български език + оценката по български език и литература от дипломата + оценката по история и цивилизация от дипломата. Максимален бал – 30,00.

 

ІІ. Специалности, за които се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит
(български език и литература, чужд език, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, цикъл „Философия“, математика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда – по избор на кандидата)
ИЛИ
с университетски изпит
по български език, история на България, английски език (по избор)

Image

Педагогически факултет

Социална педагогика (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Предучилищна педагогика и логопедия (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Начална училищна педагогика и специална педагогика (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Начална училищна педагогика и чужд (английски, китайски) език (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Предучилищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Филологически факултет

Българска филология (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Русистика (Р)

(руски език и култура с втори език по избор)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 
 

Славистика (Р)

(полски или сръбски с хърватски език и култура, с втори език по избор)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Балканистика (Р)

(албански или румънски език и култура, с втори балкански език по избор)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Германистика (Р)

(немски език и култура)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Романистика (Р)

(френски език и култура, с втори език по избор)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Журналистика (З)

задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 
 

Връзки с обществеността (З)

задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 
 

Педагогика на обучението по български език и история (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по български език и информационни технологии (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по български език и география (Р, З)*

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Педагогика на обучението по български език и чужд език (Р)

(английски, испански, китайски, немски, руски, френски, японски – по избор)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Исторически факултет

История (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Археология (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Етнология (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Културен туризъм (Р)*

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор) ИЛИ с факултетски изпит по география

 

Регионално развитие и геоикономика (Р)*

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)  ИЛИ с факултетски изпит по география

 

Педагогика на обучението по история и география (Р, З)*

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)  ИЛИ с факултетски изпит по география

Педагогика на обучението по история и чужд език (Р)

(английски, испански, китайски, немски, руски, френски, японски – по избор)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Педагогика на обучението по история и информационни технологии (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по география и информационни технологии (Р)*

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)  ИЛИ с факултетски изпит по география

 

Педагогика на обучението по география и физическо възпитание (Р)**

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)  ИЛИ с факултетски изпит по география

 

Философски факултет

Философия (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Психология (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Политология (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Национална сигурност (Р,З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Стопански факултет

Социални дейности (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Предприемачество в социалната сфера (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Публична администрация (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Стопанско управление (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Финанси (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Маркетинг (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Счетоводство и контрол (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Международни икономически отношения (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Туризъм (Р,З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Факултет „Математика и информатика”

Книгоиздаване (З)

задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Библиотечно-информационни дейности (З)

задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Православен богословски факултет

Теология (Р,З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Филиал – гр. Враца

Социална педагогика (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Предучилищна и начална училищна педагогика (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Начална училищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Начална училищна педагогика и специална педагогика (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Предучилищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по история и философия (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по български език и история (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по български език и география (Р)*

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по история и информационни технологии (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по български език и информационни технологии (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по география и информационни технологии (Р)*

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогически колеж гр. Плевен, професионален бакалавър

Начална училищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Предучилищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Начална училищна педагогика (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити неограничен брой пъти; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

За специалностите в Педагогическия факултет (с изкл. на спец. Социална педагогика) се полага изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

За специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и специална педагогика във Филиал – гр. Враца се полага изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

За специалностите в Педагогическия колеж се полага изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

За специалност Теология е предвидена възможност за кандидатстване и чрез факултетски конкурсен изпит по богословие (устен).

За кандидатстващите в специалностите Българска филология, Педагогика на обучението по български език и история, Педагогика на обучението по български език и география и Педагогика на обучението по български език и информационни технологии, както и в специалностите с чужди езици, е предвидена възможност за прием с предимство при класиране в традиционни за Филологическия факултет конкурси с приравнени към шестобалната система оценки.

За специалностите в Историческия факултет е предвидена възможност за кандидатстване и чрез резултати от участие в инициативи на факултета, оценени от научно жури, включващо хабилитирани преподаватели, и приравнени към количествена оценка по шестобалната система.

* За специалностите Педагогика на обучението по история и география, Педагогика на обучението по български език и география, Педагогика на обучението по география и физическо възпитание, Педагогика на обучението по география и информационни технологии, География, Регионално развитие и геоикономика и Културен туризъм е предвидена възможност за кандидатстване и чрез факултетски конкурсен изпит по география.

** За специалност Педагогика на обучението по география и физическо възпитание се полага изпит по физическо възпитание. Балообразуване за специалността: оценката от ДЗИ, университетски или факултетски изпит + оценката от изпит по физическо възпитание + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

ІІІ. Специалности, за които се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит

Image

Английска филология (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

Приложна лингвистика. Английски и втори* чужд език с информационни технологии (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил (Р)

(английски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

Приложна лингвистика с два чужди езика с международен туризъм (Р)

(английски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

Приложна лингвистика с два чужди езика с бизнес комуникации (Р)

(английски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с международни отношения (Р)

(английски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

 

Балообразуване: оценката от ДЗИ или от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

ІV. Специалности, за които се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с факултетски изпит

Image

Приложна лингвистика с два чужди езика ), преводачески профил (Р)

(немски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (немски език) ИЛИ с университетски изпит по немски език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с международен туризъм (Р)

(немски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (немски език) ИЛИ с университетски изпит по немски език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с бизнес комуникации (Р)

(немски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (немски език) ИЛИ с университетски изпит по немски език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с международни отношения (Р)

(немски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (немски език) ИЛИ с университетски изпит по немски език

Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил (Р)

(френски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (френски език) ИЛИ с университетски изпит по френски език

 

Приложна лингвистика с два чужди език с международен туризъм (Р)

(френски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (френски език) ИЛИ с университетски изпит по френски език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с бизнес комуникации (Р)

(френски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (френски език) ИЛИ с университетски изпит по френски език

Приложна лингвистика с два чужди езика с международни отношения (Р)

(френски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (френски език) ИЛИ с университетски изпит по френски език

Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил (Р)

(испански и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (испански език) ИЛИ с университетски изпит по испански език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с международен туризъм (Р)

(испански и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (испански език) ИЛИ с университетски изпит по испански език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с бизнес комуникации (Р)

(испански и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (испански език) ИЛИ с университетски изпит по испански език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с международни отношения (Р)

(испански и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (испански език) ИЛИ с университетски изпит по испански език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил (Р)

(руски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (руски език) ИЛИ с университетски изпит по руски език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с международен туризъм (Р)

(първи руски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (руски език) ИЛИ с университетски изпит по руски език

Приложна лингвистика с два чужди езика с бизнес комуникации (Р)

(руски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (руски език) ИЛИ с университетски изпит по руски език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с международни отношения (Р)

(руски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (руски език) ИЛИ с университетски изпит по руски език

 

Балообразуване: оценката от ДЗИ или от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

 

Забележки към т. ІІІ и т. ІV:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в конкурсните изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

* Приложна лингвистика. Втори езици: английски, арабски, испански, италиански, китайски, корейски, немски, новогръцки, руски, сръбски и хърватски, френски, японски, български език като чужд (за чужди граждани, които не владеят български език).

V. Специалности, за които се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит
(български език и литература, чужд език, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, цикъл „Философия“, математика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда – по избор на кандидата) ИЛИ с факултетски изпит, ИЛИ с оценка от посочените турнири

Image

Педагогика на обучението по математика и информатика (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

 

Приложна математика (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

Информатика (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

Компютърни науки (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

Софтуерно инженерство (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

Информационно брокерство и дигитални медии (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

Балообразуване: оценката от ДЗИ или от изпита или от турнир (удвоена) + оценката от дипломата по математика + оценката от дипломата по информатика или информационни технологии. Максимален бал – 24,00.

 

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и трите варианта; в този случай при балообразуването се взема най-високата оценка.

VІ. Специалности, за които се полагат факултетски изпити или записването става по утвърдени факултетски критерии

Image

Факултет по изобразително изкуство: 

Състезателен бал за специалности Изящни изкуства (графика, графичен дизайн и визуални комуникации, живопис, рисуване и интермедия, стенопис, скулптура, интерактивен дизайн на компютърни игри и визуални изследвания):

Изящни изкуства – графика (Р)

редовно обучение

– оценката от изпита по графика (умножава се по 4).
Максимален бал
24,00.Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации (Р)

редовно обучение

– утроената оценка от І част на изпита по композиция – плакат или от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство;
– оценката от ІІ част на изпита по рисуване на композиция от геометрични обеми или оценката от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство.
Максимален бал 24,00.Изящни изкуства – живопис (Р)

редовно обучение

– утроената оценка от І част на изпита по живопис или оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство;
– оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура).
Максимален бал 24,00.Изящни изкуства – скулптура (Р)

редовно обучение

– оценката от изпита по скулптура (умножава се по 4).
Максимален бал 24,00.Изящни изкуства – стенопис (Р)

редовно обучение

Формира се по един от следните начини:
1. Оценката от портфолиото (умножава се по 3) + оценката от събеседване.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство (умножава се по 4).
3. Оценката по изобразително изкуство от дипломата, когато предметът е профилиращ за профилите Изобразително изкуство и Християнско изкуство и култура от средните училища (умножава се по 3) + оценката от събеседването.
4. Сертификат за творчески постижения в изложби конкурси на ФИИ (умножава се по 3) + оценката от събеседването.
Максимален бал 24,00.* Датите за събеседване ще бъдат обявени на електронната страница на Факултета по изобразително изкуство.

* Адрес за изпращане на портфолиото по електронен път: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изящни изкуства – рисуване и интермедия (Р)

редовно обучение

– утроената оценка от І част на изпита по композиция или оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство;
– оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура) или оценката от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство.
Максимален бал
24,00.Изящни изкуства – интерактивен дизайн и компютърни игри (Р)

редовно обучение

–  оценката от портфолиото (умножава се по 3) + оценката от събеседване.
Максимален бал
24,00. 

* Датите за събеседване ще бъдат обявени на електронната страница на Факултета по изобразително изкуство.

* Адрес за изпращане на портфолиото по електронен път: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изящни изкуства – визуални изследвания (Р)

редовно обучение

1. Личностен тест за креативност. Оценката се умножава по 4.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство (умножава се по 4).
3. Оценката от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство (умножава се по 4).
4. Оценката от специалните изпити за всички специалности, организирани и проведени от ФИИ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (умножава се по 4).
Максимален бал
24,00.Педагогика на обучението по изобразително изкуство:

редовно обучение

Балообразуване:  (избира се един от трите начина): 1. Оценка от І част на един от конкурсните изпити по специалност (по избор) - графичен дизайн и визуални комуникации, композиция (за рисуване и интермедия) или живопис (умножава се по 3) и оценката от ІІ част на конкурсния изпит - рисуване на глава от натура или рисуване композиция от геометрични обеми. 2. Оценка от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство (умножава се по 3) и оценката от ІІ част на конкурсния изпит - рисуване на глава от натура или рисуване на композиция от геометрични обеми. 3. Оценката от един от положените изпити (графика, скулптура, стенопис или интерактивен дизайн на компютърни игри) умножена по 4.
Максимален бал
24,00.Православен богословски факултет: 

Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба (Р)

редовно обучение

Балообразуване (избира се един от четирите начина):
1. Представяне на портфолио от кандидатите. Портфолиото трябва да включва минимум 5 творби, представящи художествените умения и интересите на кандидата. Оценката се умножава по 4.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство (умножава се по 4).
3. Оценката от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство (умножава се по 4).
4. Оценката от изпита по рисуване, организиран и проведен от ФИИ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (умножава се по 4).
Максимален бал
24,00.Педагогически факултет: 

Педагогика на обучението по музика (Р)

редовно обучение

Балообразуване:
Оценката от практическия изпит по музика се умножава по 4.
Максимален бал 24,00.Педагогика на обучението по физическо възпитание (Р, З

редовно и задочно обучение

Балообразуване:
Оценката от практическия изпит по физическо възпитание се умножава по 3 + средният успех от дипломата.
Максимален бал 24,00.ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

Великотърновският университет „Св. св. Кирил Методий“ ще приема за студенти и призьори в областните олимпиади по история и цивилизация, география и икономика, философия, чужди езици, български език и литература, математика, информатика и музика. ВТУ признава бал над 51 точки за вход в съответните специалности, за които може да се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит. Кандидат-студентът е необходимо да представи служебна бележка за получения резултат от съответната областна олимпиада.

Ще се приемат кандидати с международно признати сертификати за владеене на чужд език най-малко на ниво В1 според Общата европейска езикова рамка и приравнени към нея степени като вход за специалностите, за които може да се кандидатства със съответния чужд език.

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ съвместно с Регионалното управление на образованието в гр. Силистра провежда ученическа литературна конференция, за която учениците от Силистренска област участват в обучение с преподавател от Университета и подготвят съчинения по определена тема. Те са оценявани от жури и при номиниране учениците получават удостоверение, валидно при кандидатстване в специалност, за която се изисква български език (тест). Удостоверението не е валидно при кандидатстване за специалности от регулираните професии.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Image
Image
×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)