Филологически факултет

Филологически факултет

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ПРЕСТИЖЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО, ЛИТЕРАТУРНО И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Филологическият факултет е основан в самото начало на Великотърновския университет – през 1963 г., когато в старопрестолния град Велико Търново, на историческия хълм Света гора, е създаден първият извънстоличен университет в България "Св. св. Кирил и Методий".

Наследник на прочутата Търновска книжовна школа от ХIII – ХIV век, вписан във величествения силует на хълма, обгърнат от града на царете, Филологическият факултет на Великотърновския университет е приемник на символни книжовни традиции и послания, преброждащи времето.

При създаването си Факултетът има обособени три катедри: българска, руска и по чужди езици. За половинвековното си развитие той се разраства и утвърждава като най-големият, с най-много катедри, специалности и обучавани студенти в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Катедри

Към настоящия момент Филологическият факултет на ВТУ се състои от 11 катедри:

 • 2 изцяло българистични: "Съвременен български език" и "Българска литература"
 • 8 катедри обхващат богата палитра от езици и култури: "Русистика", "Германистика и нидерландистика""Класически и източни езици и култури", "Славистика", "Обща лингвистика и старобългаристика", "Романистика", "Англицистика и американистика", "Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание"
 • 1 катедра обучава в сферата на медиите и обществените комуникации: "Журналистика и връзки с обществеността"

Образователни програми
(специалности)

Във Филологическия факултет на ВТУ се обучават повече от 2000 студенти в различни специалности.

ИЗБЕРЕТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ, КОИТО ЩЕ ВИ ОСИГУРЯТ СТАБИЛНИ ДОХОДИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ!

Материална база

Филологическият факултет има изградена мрежа от 16 чуждоезикови библиотечно-информационни и културни центрове; разполага със специално оборудвани кабинети, симулиращи конкретна работна среда: кабини за конферентен превод, редакция на медия, радио и телевизионно студио. На студените се предлагат възможности за стажове и практики по време на следването.

Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели и чуждестранни лектори.

Студентска мобилност

Чрез Европейската програма Еразъм+ за студентска и преподавателска мобилност и с програмите за междууниверситетско сътрудничество се предоставят възможности за семестриални обучения и практики в университети и институции извън страната.

Професионална реализация

ТЕЗИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ДАВАТ ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ за работа в областта на образованието, международните отношения и превода, бизнес комуникациите, туризма, медиите, връзките с обществеността, маркетинговите комуникации, културния живот, неправителствения сектор; за обработка на информация в секторите информационни технологии, сигурност, държавна администрация; за изследователски занимания.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели и чуждестранни лектори;
 • Гъвкави форми на обучение и международни стандарти;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения.

МЕЖДУНАРОДЕН + РЯДЪК ЕЗИК = ПРЕДИМСТВО В КОНКУРЕНТНА СРЕДА! ДОХОДИ ПО ВРЕМЕ НА СЛЕДВАНЕТО!

ВАШИЯТ ИЗБОР ВИ ДАВА ОЩЕ:

 • Предимство в конкурентна среда чрез комбинацията от международен и рядък език.
 • Доходи по време на следването чрез стажове в партньорски фирми.
 • Възможности да продължите обучението си в акредитирани магистърски програми.
 • Живот в един от най-красивите градове на България.
 • Възможности за творчески изяви и разнообразно прекарване на свободното време.
 • Възможности за спорт и забавления.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТ и КАЧЕСТВО във висше училище в БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Филологически факултет

Адрес:

5000 Велико Търново,

ул. „Т. Търновски“ №2

(в сградата на Ректората)

Телефон:

(062) 618 346

Лице за контакт:

Димитрина Павлова, секретар

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

(062) 618 206

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт