Филологически факултет

Филологически факултет

Филологическият факултет е основан в самото начало на Великотърновския университет – през 1963 г., когато в старопрестолния град Велико Търново, на историческия хълм Света гора, е създаден първият извънстоличен университет в България "Св. св. Кирил и Методий".

Наследник на прочутата Търновска книжовна школа от ХIII – ХIV век, вписан във величествения силует на хълма, обгърнат от града на царете, Филологическият факултет на Великотърновския университет е приемник на символни книжовни традиции и послания, преброждащи времето.

При създаването си Факултетът има обособени три катедри: българска, руска и по чужди езици. За половинвековното си развитие той се разраства и утвърждава като най-големият, с най-много катедри, специалности и обучавани студенти в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Катедри

Към настоящия момент Филологическият факултет на ВТУ се състои от 11 катедри:

  • 2 изцяло българистични: "Съвременен български език" и "Българска литература"
  • 8 катедри обхващат богата палитра от езици и култури: "Русистика", "Германистика и нидерландистика""Класически и източни езици и култури", "Славистика", "Обща лингвистика и старобългаристика", "Романистика", "Англицистика и американистика", "Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание"
  • 1 катедра обучава в сферата на медиите и обществените комуникации: "Журналистика и връзки с обществеността"

Образователни програми
(специалности)

Във Филологическия факултет на ВТУ се обучават повече от 2000 студенти в различни специалности.

ИЗБЕРИ СПЕЦИАЛНОСТИ, КОИТО ЩЕ ТИ ОСИГУРЯТ СТАБИЛНИ ДОХОДИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ!

Материална база

Филологическият факултет има изградена мрежа от 16 чуждоезикови библиотечно-информационни и културни центрове; разполага със специално оборудвани кабинети, симулиращи конкретна работна среда: кабини за конферентен превод, редакция на медия, радио и телевизионно студио. На студените се предлагат възможности за стажове и практики по време на следването.

Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели и чуждестранни лектори.

Студентска мобилност

За облика на факултета и за превръщането му във водещо звено в рамките на университета допринася активната международна дейност и сътрудничество с над 70 университети от 58 държави. Изключително интензивно е участието на студентите във формите на международна мобилност.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят в областта на превода, бизнес комуникациите, обработката на информация за секторите информационни технологии и сигурност, културен туризъм, образование, медии, журналистика, връзки с обществеността, маркетингови комуникации.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели и чуждестранни лектори;
  • Гъвкави форми на обучение и международни стандарти;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения.

МЕЖДУНАРОДЕН + РЯДЪК ЕЗИК = ПРЕДИМСТВО В КОНКУРЕНТНА СРЕДА! ДОХОДИ ПО ВРЕМЕ НА СЛЕДВАНЕТО!

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Филологически факултет

Адрес:

5000 Велико Търново,

ул. „Т. Търновски“ №2

(в сградата на Ректората)

Телефон:

(062) 618 346

Лице за контакт:

Димитрина Павлова, секретар

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

(062) 618 206

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт