Факултет Математика и информатика

Факултет Математика и информатика

Факултет “Математика и информатика” е създаден с решение на Академичния съвет от 17.12.1990 г. Повече от 25 години във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” се подготвят бакалаври и магистри от професионалните направления Информатика и компютърни науки , Педагогика на обучението по ...(математика и информатика), Математика и Обществени комуникации и информационни науки.

Факултетът получава финансова подкрепа от бизнеса и обществени организации при провеждане на мероприятия от научен и приложен характер, при организиране на станалото вече традиционно официално връчване на дипломите.

Награди

Студентите на факултет “Математика и информатика” редовно печелят призови места в състезания и олимпиади по математика и по програмиране, имат многократни участия в национални и международни проекти.

Възпитаници на ФМИ са печелили Академичната наградата на Община Велико Търново и ежегодно получават стипендията на Академичния съвет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Катедри

Към настоящия момент Факултет “Математика и информатика” на ВТУ се състои от 5 катедри:

 • Компютърни системи и технологии;
 • Информационни технологии;
 • Алгебра и геометрия;
 • Математически анализ и приложения;
 • Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности

Образователни програми
(специалности)

Занятия

Занятията се провеждат в 3-ти учебен корпус, който е свързан чрез удобни транспортни комуникации с останалите части на града и е в непосредствена близост до общежитията, където се настаняват студентите на факултета.

В същата сграда работи и студентски стол, предлагащ разнообразна храна на ниски цени.

Материална база

Факултет “Математика и информатика” разполага с лекционни, семинарни зали и специализирани компютърни кабинети с добра по обем и качество техника и оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Осигурен е свободен и безплатен достъп до високоскоростен жичен и безжичен Интернет.

Студентска мобилност

Факултетът има сключени договори по програмите за европейска мобилност, които дават възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни специалности в авторитетни университети.

Срокът на обучение е един или два семестъра, в рамките на бакалавърската или магистърската програма.

Професионална реализация

Абсолвентите на факултет “Математика и информатика” успешно се реализират в следните сектори:

 • софтуерни компании;
 • на математическата икономика;
 • когнитивните науки;
 • в банки;
 • застрахователни дружества;
 • учители по математика и информатика;
 • библиотеки на национално и регионално ниво;
 • в информационно-обслужващи звена;
 • в системата на централните и местните електронни и печатни медии;
 • в издателства и книготърговски мрежи и др.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Факултет “Математика и информатика”

Адрес:

5000 Велико Търново,

ул. „Арх. Г. Козаров“ №3

(в сградата на Корпус 3)

Телефон:

(062) 600 461
0884 679 496

Лице за контакт:

Михаела Димитрова, секретар

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

(062) 618 206

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт