Педагогика на обучението по Математика и информатика

Педагогика на обучението по Математика и информатика

Специалност: Педагогика на обучението по Математика и информатика

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Учител по математика и информатика

Направление: 1.3 Педагогика на обучението по...

Факултет: Факултет "Математика и информатика"

Представяне

В специалността Педагогика на обучението по Математика и информатика се подготвят специалисти с висше образование – учители по математика и информатика за средното училище. Студентите получават фундаментална теоретична и професионална практическа подготовка. Възможности за разширяване на знанията и уменията се предоставят чрез избираеми и факултативни дисциплини. Изучават се и чужди езици.

Материална база

Факултет “Математика и информатика” разполага с лекционни, семинарни зали и специализирани компютърни кабинети с добра по обем и качество техника и оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Осигурен е свободен и безплатен достъп до високоскоростен жичен и безжичен Интернет.

Студентска мобилност

Факултетът има сключени договори по програмите за европейска мобилност, които дават възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни специалности в авторитетни университети.

Срокът на обучение е един или два семестъра, в рамките на бакалавърската или магистърската програма.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят:

  • като учители и възпитатели в българските училища;
  • като ръководители в регионални инспекторати и в други структури за управление на образованието;
  • като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти.

Солидната математическа и информатична подготовка на завършилите специалисти им дава възможност да специализират математическа икономика, когнитивни науки, лингвистика, биология, химия, физика, философия и др. Тяхната фундаментална подготовка по математика, информатика и информационни технологии им дава възможност да работят навсякъде, където се използват придобитите от тях знания – софтуерни фирми, банки, застрахователни дружества, държавна администрация и др.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

КАНДИДАТСТВАЙ ON-LINE

Тази страница е посетена пъти.

×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)