Православен богословски факултет

Православен богословски факултет

Началото

 • Основан през 1991 г. с благословението на Светия Синод на Българската православна църква;
 • Първи декан: проф. кбн Тотю Коев;
 • Специалност Теология – 1991 г.;
 • Специалност Църковни изкуства – 1992 г.;
 • Преподаватели: във Факултета работят 27 преподаватели с висока квалификация и мотивация, ползващи се с научен авторитет и творчески постижения у нас и в чужбина.

Катедри

Към настоящия момент Православен богословски факултет на ВТУ се състои от 3 катедри:

 • Библейско и систематическо богословие
 • Историческо и практическо богословие
 • Църковни изкуства

Образователни програми
(специалности)

Материална база

Студентите от Православния богословски факултет ползват цялата база на Великотърновския университет:

 • Православен център „Проф. Тотю Коев” - организира срещи, дискусии, представяне на книги, студентски семинари, научни и творчески форуми, научно-изследователски експедиции и поклоннически пътувания, съвместни проекти с НПО;
 • Централна университетска библиотека и всички филиални библиотеки на ВТУ;
 • Център за чуждоезиково обучение;
 • Спортен комплекс с басейн.
 • Обновени общежития;
 • Студентски столове;

Студентска мобилност

Факултетът има сключени договори по програмите за европейска мобилност, които дават възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни специалности в университети в други европейски страни – Гърция, Румъния, Австрия, Полша и др.

Срокът на обучение е един или два семестъра, в рамките на бакалавърската или магистърската програма.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност за:

 • социалното служение, работа за обществото от гледна точка на православното учение; знания за нравствената висота на християнското служение;
 • овладяване на инструментариума и методологията на богословския анализ, на християнските добродетели на православните традиции и прилагането им в живота;
 • служители в гражданската и църковната администрация; за преподаватели по религия в държавните и частните училища; за преподаватели в духовните семинарии; за работа в граждански и неправителствени учреждения и др.;
 • умения да осъществяват преподавателска, научна и обществена дейност, отговаряща на православната традиция и християнската ценностна система.
 • специалисти-художници в областта на църковните пластични изкуства и актуализира традициите на православната живопис в България, съществувала повече от 1100 години в българската култура.

Студентите от всички специалности на ПБФ могат да придобиват допълнителна квалификация ”учител“ в Центъра за квалификация към ВТУ, както следва:

 • Специалност Теология и Теология и социално служение – учител по история, учител по философия;
 • Специалност Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба – учител по рисуване.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Православен богословски факултет

Адрес:

5000 Велико Търново,

ул. „Т. Търновски“ №2

(в Ректората - блок 11)

Телефон:

(062) 618 243
(062) 618 362
0878 653 444

Лице за контакт:

Светла Иванова, секретар

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

(062) 618 206

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт