Програми за факултетските конкурсни изпити

Турнири

  • Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас. След предварителна регистрация на www.math-vt.com

  • Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас. След предварителна регистрация на www.it-vt.eu

×

Уважаеми кандидат-студенти,

Публикувани са оценките от изпитите по български език, история на България и английски език, които се проведоха на 16 март 2019 г.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИ

(*) Кандидат-студентите, явили се на изпитите по български език, история на България и английски език, могат да идентифицират писмената си работа и да се запознаят с бележките на комисията на 25 и 26 март 2019 г. в кабинет 516, сградата на Ректората, от 9,00 ч. до 15,00 ч. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на личната карта и талончето с входящия номер.