Програми за факултетските конкурсни изпити

Турнири

  • Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас. След предварителна регистрация на www.math-vt.com

  • Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас. След предварителна регистрация на www.it-vt.eu