График на изпитите

Университетски конкурсни изпити

  Дата Час Изпит
Февруари 17 февруари 2018 г. 9,00 Български език (тест)
18 февруари 2018 г. 9,00

История на България (тест)

Английски език

       
Март 24 март 2018 г. 9,00 Български език (тест)
25 март 2018 г. 9,00

История на България (тест)

Английски език

       
Април 28 април 2018 г. 9,00 Български език (тест)
29 април 2018 г. 9,00

История на България (тест)

Английски език

       
Юни 5 юни 2018 г. 9,00 Български език (тест)
6 юни 2018 г.   9,00

История на България (тест)

Английски език

       

Продължителността на изпитите по български език и по история на България е 2 астрономически часа, а на изпита по английски език – 3 астрономически часа.

Конкурсен изпит за специалностите във Филиал – гр. Враца

  Дата Час Изпит
Април 28 април 2018 г. 9,00 Български език (тест)
       
Юни 5 юни 2018 г. 9,00 Български език (тест)

Изпитът се провежда в сградата на Филиала – гр. Враца (ул. „Мито Орозов“ №59). Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.

 Конкурсен изпит за специалностите във Педагогически колеж – гр. Плевен

  Дата Час Изпит
Юни 5 юни 2018 г. 9,00 Български език (тест)

Изпитът се провежда в сградата на Педагогическия колеж в гр. Плевен (ул. Никола Д. Петков № 18). Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.

vnimanieЗа явяване на конкурсен кандидатстудентски изпит не се изисква положен ДЗИ и диплом за средно образование.

Факултетски конкурсни изпити

  • ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
  Дата Час Изпит
Април 21 април 2018 г. 8,00

Графика

Графичен дизайн и визуални комуникации

Живопис

Композиция

Скулптура

22 април 2018 г. 8,00 Рисуване
       
Юни 29 юни 2018 г. 8,00

Графика

Графичен дизайн и визуални комуникации

Живопис

Композиция

Скулптура

30 юни 2018 г. 8,00 Рисуване


Изпитите са явни и с продължителност:
      – изпит по: графика, живопис (общ за специалностите живопис и стенопис) и композиция (за специалност рисуване и интермедия) – по 6 часа;
        – графичен дизайн и визуални комуникации и скулптура – по 8 часа;
        – изпит по рисуване – 8 часа.

Изпитите по: графика, графичен дизайн и визуални комуникации, живопис, композиция и рисуване се провеждат в Централния корпус на Факултета по изобразително изкуство (ул. “Независимост” № 48), а изпитът по скулптура – корпус “Скулптура” (ул. “Теодосий Търновски” № 2).

  • ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  Дата Час Изпит
Февруари 17 февруари 2018 г. 12,00 Проверка на говорните и комуникативни способности
18 февруари 2018 г. 12,00 Проверка на говорните и комуникативни способности
       
Март 24 март 2018 г. 12,00 Проверка на говорните и комуникативни способности
25 март 2018 г. 12,00 Проверка на говорните и комуникативни способности
       
Април 14 април 2018 г. 8,00 Физическо възпитание
21 април 2018 г. 9,00 Музика
28 април 2018 г. 12,00 Проверка на говорните и комуникативни способности
29 април 2018 г. 12,00 Проверка на говорните и комуникативни способности
       
Юни 2 юни 2018 г. 8,00 Физическо възпитание
4 юни 2018 г 9,00 Музика
5 юни 2018 г 12,00 Проверка на говорните и комуникативни способности
6 юни 2018 г. 12,00 Проверка на говорните и комуникативни способности


Изпитите за проверка на говорните и комуникативни способности се провеждат в учебен корпус № 5 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (ул. “Христо Ботев” № 19), изпитите по физическо възпитаниеУниверситетски спортен комплекс (ул. “Теодосий Търновски” № 2) и изпитите по музика Аула на Великотърновския университет (ул. “Теодосий Търновски” № 2).

  • ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
  Дата Час Изпит/Турнир
Март 11 март 2018 г. 8,00 Математически турнир на Великотърновския университет.
След предварителна регистрация на
www.math-vt.com 
17 март 2018 г. 9,00 Тест по информатика и информационни технологии
31 март 2018 г. 9,00 Тест по математика
       
Април 21 април 2018 г. 9,00 Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас.
След предварителна регистрация на
www.it-vt.eu 
     
       
Юни 16 юни 2018 г. 9,00 Тест по математика
16 юни 2018 г. 9,00 Тест по информатика и информационни технологии
   
       


Изпитите и турнирите се провеждат в учебен корпус № 3 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (ул. “Арх. Георги Козарев” № 3).

  • ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  Дата Час Изпит
       
Март 31 март 2018 г. 9,00 Немски език (тест)
       
Април 21 април 2018 г. 9,00 Руски език (тест)
28 април 2018 г. 13,00 Испански, френски език (тест)
       
Юни 2 юни 2018 г. 9,00 Немски език (тест)
5 юни 2018 г. 13,00 Испански, френски език (тест)
7 юни 2018 г. 9,00 Руски език (тест)


Изпитите се провеждат в сградата на Ректората на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (ул. “Теодосий Търновски” № 2).

  • ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
  Дата Час Изпит
Април 21 април 2018 г. 9,00 Богословие (устен)
       
Юни 18 юни 2017 г. 9,00 Богословие (устен)


Представяне на портфолио от кандидатите, желаещи да се обучават в специалност Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба. Портфолиото трябва да включва минимум 5 творби, представящи художествените умения и интереси на кандидата.

Критерии, по които ще се оценяват творбите:

  1. Композиция;

  2. Рисунка;

  3. Графично, цветно или пластично решение.

Срок за представяне на портфолиото е до 27 юни 2018 г.

Портфолиото може да бъде изпратено по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., по пощата на адрес: гр. В. Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 2, Православен богословски факултет или на място в Православния богословски факултет.

  • ФИЛИАЛ – ГР. ВРАЦА
  Дата Час Изпит
Април 28 април 2018 г. 11,30 Проверка на говорните и комуникативни способности
       
Юни 5 юни 2018 г. 11,30 Проверка на говорните и комуникативни способности


Изпитите за проверка на говорните и комуникативни способности се провеждат в сградата на филиала на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” в гр. Враца (ул. „Мито Орозов“ №59).

vnimanieЗа явяване на конкурсен кандидатстудентски изпит не се изисква положен ДЗИ и диплом за средно образование.

Един ден преди изпита кандидат-студентът е длъжен да провери в коя сграда и зала е разпределен да се яви. Местата в залите се заемат 30 минути преди обявения час. Допускането до изпита става само срещу представен документ за самоличност и талона с входящия номер. На изпита за проверка на говорните и комуникативни способности се явяват само кандидатстващите за педагогически специалности на една от посочените дати по избор.

Информация за факултетските изпити може да се получи от съответния факултет.