График на изпитите

vnimanieЗа явяване на конкурсен кандидатстудентски изпит не се изисква положен ДЗИ и диплома за средно образование.

Университетски конкурсни изпити

  Дата Час Изпит
Февруари 16 февруари 2019 г. 13:00 Български език (тест)
16 февруари 2019 г. 13:00

История на България (тест)

       
Март 16 март 2019 г. 9:00 Български език (тест)
16 март 2019 г.
13:00

История на България (тест)

Английски език

       
Април 13 април 2019 г. 9:00 Български език (тест)
13 април 2019 г. 13:00

История на България (тест)

Английски език

       
Юни 5 юни 2019 г. 9:00 Български език (тест)
5 юни 2019 г.   13:00

История на България (тест)

Английски език

       

Продължителността на изпитите по български език и по история на България е 2 астрономически часа, а на изпита по английски език – 3 астрономически часа.

Конкурсен изпит за специалностите във Филиал – гр. Враца

  Дата Час Изпит
Април 13 април 2019 г. 9:00 Български език (тест)
       
Юни 5 юни 2019 г. 9:00 Български език (тест)

Изпитът се провежда в сградата на Филиала – гр. Враца (ул. „Мито Орозов“ №59). Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.

 Конкурсен изпит за специалностите във Педагогически колеж – гр. Плевен

  Дата Час Изпит
Юни 5 юни 2019 г. 9:00 Български език (тест)

Изпитът се провежда в сградата на Педагогическия колеж в гр. Плевен (ул. Никола Д. Петков № 18). Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.

Факултетски конкурсни изпити

 • ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
  Дата Час Изпит
Април 6 април 2019 г. 8:00

Графика

Композиция-плакат

Живопис

Композиция

Скулптура

Стенопис – събеседване и портфолио

7 април 2019 г. 8:00

Рисуване

Рисуване на композиция от геометрични обеми

       
Юни 15 юни 2019 г. 8:00

Графика

Композиция-плакат

Живопис

Композиция

Скулптура

Стенопис – събеседване и портфолио

16 юни 2019 г. 8:00

Рисуване

Рисуване на композиция от геометрични обеми


Изпитите са явни и с продължителност:
      – изпит по графика (за специалностите Графика и Педагогика на обучението по изобразително изкуство) – 8 часа;
      – изпит по композиция-плакат (за специалностите Графичен дизайн и визуални комуникации и Педагогика на обучението по изобразително изкуство)  –  8 часа;
      – изпит по живопис (за специалностите Живопис и Педагогика на обучението по изобразително изкуство) – 6 часа;
      – изпит по композиция (за специалностите Рисуване и интермедия и Педагогика на обучението по изобразително изкуство) – 6 часа;
      – изпит по скулптура (за специалностите Скулптура и Педагогика на обучението по изобразително изкуство) – 8 часа;
      – изпит по рисуване (за следните специалности: Живопис, Рисуване и интермедия и Педагогика на обучението по изобразително изкуство) – 8 часа;
      – изпит по рисуване на композиция от геометрични обеми (за специалност Графичен дизайн и визуални комуникации) – 6 часа.
      – събеседване и представяне на портфолио (за специалност Стенопис).

Изпитите по: графика, композиция-плакат, живопис, композиция, рисуване и рисуване на композиция от геометрични обеми и събеседването по Стенопис се провеждат в Централния корпус на Факултета по изобразително изкуство (ул. “Независимост” № 48), а изпитът по скулптура – корпус “Скулптура” (ул. “Теодосий Търновски” № 2).

 • ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  Дата Час Изпит
Март 17 март 2019 г. 10:00 География (тест)
       
Юни 8 юни 2019 г. 10:00 География (тест)


Продължителността на изпита по география е 2 астрономически часа. Изпитът се провежда в сградата на Ректората на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (ул. “Теодосий Търновски” № 2).

 • ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  Дата Час Изпит
Февруари 16 февруари 2019 г. от 11:00 до 16:00
Проверка на говорните и комуникативни способности
       
Март 16 март 2019 г. от 11:00 до 16:00 Проверка на говорните и комуникативни способности
       
Април 6 април 2019 г. 8:00 Физическо възпитание
6 април 2019 г. 9:00 Музика
13 април 2019 г. от 11:00 до 16:00 Проверка на говорните и комуникативни способности
       
Юни 1 юни 2019 г. 8:00 Физическо възпитание
1 юни 2019 г. 9:00 Музика
5 юни 2019 г. от 11:00 до 16:00 Проверка на говорните и комуникативни способности


Изпитите за проверка на говорните и комуникативни способности се провеждат в учебен корпус № 5 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (ул. “Христо Ботев” № 19), изпитите по физическо възпитаниеУниверситетски спортен комплекс (ул. “Теодосий Търновски” № 2) и изпитите по музика Аула на Великотърновския университет (ул. “Теодосий Търновски” № 2).

 • ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
  Дата Час Изпит/Турнир
Март 10 март 2019 г. Математически турнир на Великотърновския университет.
Изисква се регистрация на сайта на турнира
www.math-vt.com преди 07.03.2019 г.
16 март 2019 г. 9:00 Тест по информатика и информационни технологии
       
Април 12-13 април 2019 г.   Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас.
Изисква се регистрация на сайта на турнира
www.it-vt.eu  преди 11.04.2019 г.
     


Изпитите и турнирите се провеждат в учебен корпус № 3 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (ул. “Арх. Георги Козарев” № 3).

 • ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  Дата Час Изпит
       
Април 14 април 2019 г. 10:00 Испански  език (тест), кабинет 601
14 април 2019 г. 10:00 Немски език (тест), кабинет 544
14 април 2019 г. 10:00 Руски език (тест), кабинет 551
14 април 2019 г. 10:00 Френски език (тест), кабинет 546
       
Юни 6 юни 2019 г. 10:00 Испански  език (тест), кабинет 601
6 юни 2019 г. 10:00 Немски език (тест), кабинет 544
6 юни 2019 г. 10:00 Руски език (тест), кабинет 551
6 юни 2019 г. 10:00 Френски език (тест), кабинет 546


Продължителността на изпитите по испански, немски, руски и френски език е 3 астрономически часа. Изпитите се провеждат в сградата на Ректората на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (ул. “Теодосий Търновски” № 2).

 • ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
  Дата Час Изпит
Април 6 април 2019 г. 9:00 Богословие (устен)
       
Юни 7 юни 2017 г. 9:00 Богословие (устен)


Изпитът по богословие се провежда в блок № 11 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (ул. “Теодосий Търновски” № 2).

Представяне на портфолио от кандидатите, желаещи да се обучават в специалност Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба. Портфолиото трябва да включва минимум 5 творби, представящи художествените умения и интереси на кандидата.

Критерии, по които ще се оценяват творбите:

 1. Композиция;

 2. Рисунка;

 3. Графично, цветно или пластично решение.

Срок за представяне на портфолиото е до 7 юни 2019 г.

Портфолиото може да бъде изпратено по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., по пощата на адрес: гр. В. Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 2, Православен богословски факултет или на място в Православния богословски факултет.

 • ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ГР. ПЛЕВЕН
  Дата Час Изпит
Юни 5 юни 2019 г. 11:30 Проверка на говорните и комуникативни способности


Изпитът за проверка на говорните и комуникативни способности се провежда в сградата на Педагогическия колеж в гр. Плевен (ул. “Никола Д. Петков” № 18).

Полезно

 

Един ден преди изпита кандидат-студентът е длъжен да провери в коя сграда и зала е разпределен да се яви. Местата в залите се заемат 30 минути преди обявения час. Допускането до изпита става само срещу представен документ за самоличност и талона с входящия номер.

Информация за факултетските изпити може да се получи от съответния факултет:

 • Филологически факултет – e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., 062/ 618 346
 • Исторически факултет – e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., 062/ 618 332
 • Педагогически факултет – e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., 062/ 638 826
 • Факултет по изобразително изкуство – 062/ 628 027, 0878 650 797
 • Факултет „Математика и информатика“ – e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,
 • Православен богословски факултет – e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., 062/ 618 243, 062/ 618 362, 0878 653 444

vnimanieЗа явяване на конкурсен кандидатстудентски изпит не се изисква положен ДЗИ и диплома за средно образование.

×

Уважаеми кандидат-студенти (бакалаври),

Публикувано е ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:   Ред за записване на новоприетите студенти

*Внимание! Приетите студенти трябва да се запишат съответно на 17 или 18 или 19 юли, в противен случай те губят местата си.