Нови специалности

Новите специалности във Великотърновския университет
за учебната 2018-2019 г.:

 

I. ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  • Педагогика на обучението по история и информационни технологии, редовна форма на обучение

 

II. ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  • Приложна лингвистика с два чужди езика с бизнес комуникации (I чужд език - английски, испански, немски, френски, руски; II чужд език - албански, арабски, английски, гръцки, испански, китайски, немски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, френски), редовна форма на обучение

 

III. ФАКУЛТЕТ "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

  • Информационно брокерство и дигитални медии, редовна форма на обучение