Нови специалности

Новите специалности във Великотърновския университет
за учебната 2019-2020 г.:

 

I. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  • Начална училищна педагогика и китайски език, редовна форма на обучение

 

II. ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  • Приложна лингвистика с два чужди езика с международни отношения, редовна форма на обучение
  • Педагогика на обучението по български език и информационни технологии, редовна форма на обучение - важи само за Филиал - гр. Враца