Форма за контакт

Изпращане на е-мейл. Всички полета, отбелязани със звезда (*) са задължителни.
Допълнителна информация:

Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием е обслужващо звено на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", чиято основна цел е да помага и да ориентира кандидат-студентите от България и чужбина за всичко свързано с тяхното кандидатстване.

161

Данни за контакт

Адрес:
Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 5003 Велико Търново, ул. "Теодосий Търновски" №2
Телефон:
+359-62-618-206
×

Уважаеми кандидат-студенти,

Публикувани са оценките от изпитите по български език, история на България и английски език, които се проведоха на 16 март 2019 г.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИ

(*) Кандидат-студентите, явили се на изпитите по български език, история на България и английски език, могат да идентифицират писмената си работа и да се запознаят с бележките на комисията на 25 и 26 март 2019 г. в кабинет 516, сградата на Ректората, от 9,00 ч. до 15,00 ч. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на личната карта и талончето с входящия номер.