×

Грешка

Категория не е намерена

×

Уважаеми кандидат-студенти,

Публикувани са резултатите от изпитите, проведени в периода от 22 февруари 2020 г.

СПРАВКА

(*) Внимание! Кандидат-студентите, явили се на изпити по български език и история на България (тест) на 22.02.2020 г., могат да идентифицират писмената си работа и да се запознаят с бележките на комисията на 27 и 28 февруари 2020 г. в кабинет 516, сградата на Ректората, от 11:00 ч. до 14:00 ч. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на личната карта и документа с входящия номер.