Дирекция "Магистърски програми"

 
доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов

доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов

Директор,
тел.: 062 / 618 335
d.simeonov@uni-vt.bg; d.simeonov@abv.bg
Цветелина Василева Цанкова

Цветелина Василева Цанкова

Експерт магистърски програми,
тел.: 062 / 618 204
cveti_cankova@abv.bg

Велико Търново,
ул. "Теодосий Търновски" №2
в сградата на Ректората, стая 309
тел.: 062 / 618 204
magistar@uni-vt.bg

Форма за контакт

: 6 + 12 =

Контактна информация за дирекция "Магистърски програми"

Дирекция "Магистърски програми" е обслужващо звено на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", чиято основна цел е да помага и да ориентира студентите от България и чужбина за всичко свързано с тяхното кандидатстване по магистърски програми.

×

Уважаеми кандидат-студенти,

Публикувани са оценките от изпитите по български език, история на България и английски език, които се проведоха на 16 март 2019 г.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИ

(*) Кандидат-студентите, явили се на изпитите по български език, история на България и английски език, могат да идентифицират писмената си работа и да се запознаят с бележките на комисията на 25 и 26 март 2019 г. в кабинет 516, сградата на Ректората, от 9,00 ч. до 15,00 ч. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на личната карта и талончето с входящия номер.