График на изпитите

vnimanieВНИМАНИЕ! Приемането на студенти за обучение се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми с конкурсни изпити, интервю или по други критерии, определени от съответните факултети.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ДАТИ ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ САМО ЗА ИЗБРОЕНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА ЧАС

МЯСТО

Конферентен превод и Конферентен превод с два езика

13.07.2019 г. 9:00 ч.

Каб. 415,  Ректорат

02.09.2019 г. 9:00ч.

Каб. 415, Ректорат

28.09.2019 г. 9:00 ч.

Каб. 415, Ректорат

Транслатология с един чужд език (СПН, ДПН) 13.07.2019 г. 10:30 ч.

ауд. 319, Ректорат

28.09.2019 г. 10:30 ч.

ауд. 319, Ректорат

Транслатология  с два чужди езика (СПН) 13.07.2019 г. 10:30 ч.

ауд. 319, Ректорат

28.09.2019 г. 10:30 ч.

ауд. 319, Ректорат

Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище 13.07.2019 г. 10:30 ч.

ауд. 321, Ректорат

28.09.2019 г. 10:30 ч.

ауд. 321, Ректорат

Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище 13.07.2019 г. 10:30 ч.

ауд. 319, Ректорат

28.09.2019 г. 10:30 ч.

ауд. 319, Ректорат

Англицистика. Език – култура – литература 13.07.2019 г. 10:30 ч.

ауд. 321, Ректорат

28.09.2019 г. 10:30 ч.

ауд. 321, Ректорат

       
       

 

vnimanieВНИМАНИЕ! Приемането на студенти за обучение се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми с конкурсни изпити, интервю или по други критерии, определени от съответните факултети.