График на изпитите

vnimanieВНИМАНИЕ! Приемането на студенти за обучение се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми с конкурсни изпити, интервю или по други критерии, определени от съответните факултети.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ДАТИ ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ САМО ЗА ИЗБРОЕНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА ЧАС

МЯСТО

Конферентен превод и Конферентен превод с два езика

14.07.2018 г. 9:00 ч.

Каб. 415,  Ректорат

13.09.2018 г. 9:00ч.

Каб. 415, Ректорат

29.09.2018 г. 9:00 ч.

Каб. 415, Ректорат

Транслатология с един чужд език (СПН, ДПН) 14.07.2018 г. 9:00 ч.

ауд. 321, Ректорат

29.09.2018 г. 9:00 ч.

ауд. 321, Ректорат

Транслатология  с два чужди езика (СПН) 14.07.2018 г. 9:00 ч.

ауд. 321, Ректорат

29.09.2018 г. 9:00 ч.

ауд. 321, Ректорат

Транслатология със славянски или балкански език 14.07.2018 г. 9:00 ч.

ауд. 321, Ректорат

29.09.2018 г. 9:00 ч.

ауд. 321, Ректорат

Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище 14.07.2018 г. 9:00 ч.

ауд. 321, Ректорат

29.09.2018 г. 9:00 ч.

ауд. 321, Ректорат

Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище 14.07.2018 г. 9:00 ч.

ауд. 321, Ректорат

29.09.2018 г. 9:00 ч.

ауд. 321, Ректорат

Англицистика. Език – култура – литература 14.07.2018 г. 9:00 ч.

ауд. 321, Ректорат

29.09.2018 г. 9:00 ч.

ауд. 321, Ректорат

       

 

vnimanieВНИМАНИЕ! Приемането на студенти за обучение се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми с конкурсни изпити, интервю или по други критерии, определени от съответните факултети.