Класиране

Магистри - Срокове за кандидатстване и записване

 

ПУБЛИКУВАНО Е ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - ТРЕТИ ПРИЕМ, м. ОКТОМВРИ 2018 г.:

 

ПУБЛИКУВАНО Е ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ВТОРИ ПРИЕМ, м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.:

 

ПУБЛИКУВАНО Е ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - ПЪРВИ ПРИЕМ, м. ЮЛИ 2018 г.:

 

КЛАСИРАНЕ

Класирането се оповестява във факултетите и в сайта, както следва:

 • подали документи за І прием – 19 юли 2018 г.
 • подали документи за ІІ прием – 5 септември 2018 г.
 • подали документи за ІІI прием – 4 октомври 2018 г.

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Записването се извършва по факултети въз основа на издадена от ректора заповед, както следва:

 • приетите студенти, подали документи за І прием от 23 до 27 юли 2018 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІ прием от 10 до 14 септември 2018 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІI прием от 8 до 12 октомври 2018 г.

Документи за записване на приетите магистри:

  1. Оригинална диплома за висше образование;
  2. 4 снимки с размер 3,5х4,5 см., паспортен формат;
  3. Вносна бележка за платена семестриална такса.
   Внесете семестриалната такса за обучение в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД.

   Банкова сметка (IBAN):BG50 BUIN 7001 3152 5000 16

   BIC на банката:BUINBGSF

   Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

   Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

   Новоприетите студенти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

   - в Бизнес център на Алианц Банк България АД, намиращ се на  ул. “Марно поле” № 2;

   - в МФЦ към ВТУ на Алианц Банк България АД, намиращ се в учебен корпус № 5 на ВТУ;

   - или чрез ПОС терминалните устройства, намиращи се в Ректората.

  4. Комплект формуляри - купуват се от книжарниците на университета (Ректорат, учебен корпус 5 или учебен корпус 4) и ги попълнете;
  5. лична карта.
    
   vnimanieЗаписването се извършва в Ректората (Дирекция „Магистърски програми“) с документ за внесена семестриална такса!

 

Изтеглете вестник

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дирекция "Магистърски програми"

тел.: (062) 618 204

email: magistar@uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт

×

Уважаеми кандидат-студенти,

Публикувани са оценките от изпитите по български език, история на България и английски език, които се проведоха на 16 март 2019 г.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИ

(*) Кандидат-студентите, явили се на изпитите по български език, история на България и английски език, могат да идентифицират писмената си работа и да се запознаят с бележките на комисията на 25 и 26 март 2019 г. в кабинет 516, сградата на Ректората, от 9,00 ч. до 15,00 ч. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на личната карта и талончето с входящия номер.