Класиране

Магистри - Срокове за кандидатстване и записване

 

 

ПУБЛИКУВАНО Е ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ВТОРИ ПРИЕМ, м. СЕПТЕМВРИ 2019 г.:

 

КЛАСИРАНЕ

Класирането се оповестява във факултетите, както следва:

 • подали документи за І прием – 18 юли 2019 г.
 • подали документи за ІІ прием – 5 септември 2019 г.
 • подали документи за ІІI прием – 3 октомври 2019 г.

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Записването на приетите за обучение студенти в ОКС „магистър“ се извършва от дирекция „Магистърски програми“ въз основа на издадена от ректора заповед, с документ за внесена семестриална такса, както следва:

 • приетите студенти, подали документи за І прием от 22 до 26 юли 2019 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІ прием от 9 до 13 септември 2019 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІI прием от 7 до 11 октомври 2019 г

 

Документи за записване на приетите магистри:

  1. Оригинал на дипломата за висше образование, който се връща на кандидата след записването;
  2. Лична карта – след сверяване на данните се връща;
  3. Квитанция за платена семестриална такса за обучение;
   Внесете семестриалната такса за обучение в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД.

   Банкова сметка (IBAN):BG50 BUIN 7001 3152 5000 16

   BIC на банката:BUINBGSF

   Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

   Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

   Новоприетите студенти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

   - в Бизнес център на Алианц Банк България АД, намиращ се на  ул. “Марно поле” № 2;

   - в МФЦ към ВТУ на Алианц Банк България АД, намиращ се в учебен корпус № 5 на ВТУ;

   - или чрез ПОС терминалните устройства, намиращи се в Ректората.

  4. Декларация-съгласие за обработване на лични данни;
  5. Четири снимки формат 3,5/4,5 см;
  6. Комплект документи за новоприети студенти, който се купува от книжарницата в университета и се попълват.
    
   vnimanieЗаписването се извършва в Ректората (Дирекция „Магистърски програми“) с документ за внесена семестриална такса!

 

Изтеглете вестник

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дирекция "Магистърски програми"

тел.: (062) 618 204

GSM: 0882 351 369

email: magistar@ts.uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт