Факултет по изобразително изкуство

Факултет по изобразително изкуство

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Изящни изкуства – живопис

Изящни изкуства – живопис

 

Изящни изкуства - графика

Изящни изкуства - графика

 

Изящни изкуства - рисуване

Изящни изкуства – скулптура

 

Изящни изкуства - 3Д дизайн и триизмерна графика

Изящни изкуства - 3Д дизайн и триизмерна графика

 

Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

 

Изящни изкуства – дизайн на стъклото

 

Изящни изкуства - стенопис

Изящни изкуства - стенопис

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ...

 

Арттерапия

Арттерапия

 

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Съвременни стратегии в обучението по изобразително изкуство

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Изящни изкуства – живопис

Изящни изкуства – живопис

 

Изящни изкуства - графика

Изящни изкуства - графика

 

Изящни изкуства - рисуване

Изящни изкуства – скулптура

 

Изящни изкуства - 3Д дизайн и триизмерна графика

Изящни изкуства - 3Д дизайн и триизмерна графика

 

Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

 

Изящни изкуства – дизайн на стъклото

 

Изящни изкуства - стенопис

Изящни изкуства - стенопис

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ...

 

Арттерапия

Арттерапия нова

 

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Съвременни стратегии в обучението по изобразително изкуство

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Факултет по изобразително изкуство

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

0898 435 866

Лице за контакт:

доц. д-р Светослав Косев, зам.-декан

×

Уважаеми кандидат-студенти,

Публикувани са оценките от изпитите по български език, история на България и английски език, които се проведоха на 16 март 2019 г.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИ

(*) Кандидат-студентите, явили се на изпитите по български език, история на България и английски език, могат да идентифицират писмената си работа и да се запознаят с бележките на комисията на 25 и 26 март 2019 г. в кабинет 516, сградата на Ректората, от 9,00 ч. до 15,00 ч. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на личната карта и талончето с входящия номер.