Факултет по изобразително изкуство

Факултет по изобразително изкуство
  • Професионално направление: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Изящни изкуства – живопис

Изящни изкуства – графика

Изящни изкуства – графика

 

Изящни изкуства – скулптура

Изящни изкуства – скулптура

Изящни изкуства – стенопис

 

Изящни изкуства – стенопис

Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

 

Изящни изкуства – пространствен дизайн

Изящни изкуства – пространствен дизайн

Изящни изкуства – 3D дизайн и триизмерна графика

 

Изящни изкуства – 3D дизайн и триизмерна графика

Изящни изкуства –рисуване

 

Изящни изкуства – дизайн на стъклото

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ...

 

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Съвременни стратегии в обучението по изобразително изкуство

Арт терапия

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Факултет по изобразително изкуство

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

0898 435 866

Лице за контакт:

доц. д-р Светослав Косев, зам.-декан