Факултет по изобразително изкуство

Факултет по изобразително изкуство

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Изящни изкуства – живопис

 

Изящни изкуства - графика

 

Изящни изкуства - рисуване

Изящни изкуства – скулптура

 

Изящни изкуства - 3Д дизайн и триизмерна графика

 

Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

 

Изящни изкуства – дизайн на стъклото

 

Изящни изкуства - стенопис

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ...

 

Арттерапия

 

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Съвременни стратегии в обучението по изобразително изкуство

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Изящни изкуства – живопис

 

Изящни изкуства - графика

 

Изящни изкуства - 3Д дизайн и триизмерна графика

 

Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

 

Изящни изкуства - стенопис

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ...

 

Арттерапия

Великотърновски университет - Лого 3

Факултет по изобразително изкуство

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

0898 435 866

Лице за контакт:

доц. д-р Светослав Косев, зам.-декан

×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)