Факултет "Математика и информатика"

Факултет Математика и информатика

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО...

 

Технологии за обучение по математика

  • Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 

Информатика. Компютърна мултимедия

 

Информатика. Информационни системи

 

Информатика. Защита на информацията

 

Информатика. Корпоративни мрежови среди

 

Информатика. Мултимедийни системи и технологии в образованието

 

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

 

Уеб технологии и разработване на софтуер

  • Професионално направление: МАТЕМАТИКА

 

Математически структури в информационната сигурност

  • Професионално направление: ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

 

Библиотечно-информационни дейности. Комуникационен и библиотечен мениджмънт

Книга и реклама нова

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

 

Библиотечно-информационни дейности. Комуникационен и библиотечен мениджмънт

Книга и реклама нова

  • Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 

Информатика. Компютърна мултимедия

 

Информатика. Информационни системи

 

Информатика. Защита на информацията

 

Информатика. Корпоративни мрежови среди

 

Информатика. Мултимедийни системи и технологии в образованието

 

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

 

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Факултет “Математика и информатика”

Адрес:

5000 Велико Търново,

ул. „Арх. Г. Козаров“ №3

(в сградата на Корпус 3)

Телефон:

(062) 600 461
0884 679 496

Лице за контакт:

Михаела Димитрова, секретар

×

Уважаеми кандидат-студенти,

Публикувани са оценките от изпитите по български език, история на България и английски език, които се проведоха на 16 март 2019 г.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИ

(*) Кандидат-студентите, явили се на изпитите по български език, история на България и английски език, могат да идентифицират писмената си работа и да се запознаят с бележките на комисията на 25 и 26 март 2019 г. в кабинет 516, сградата на Ректората, от 9,00 ч. до 15,00 ч. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на личната карта и талончето с входящия номер.