Философски факултет

Философски факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ФИЛОСОФИЯ

 

Социална философия

Екзистенциално споделяне

  • Професионално направление: ПСИХОЛОГИЯ

 

Приложна психология

Психология. Психология на личността

Психология. Социална психология

 

Екзистенциална психология в екзистенцанализата и логотерапията.
Език на преподаване - немски

  • Професионално направление: ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

 

Политология. Дипломация и национална сигурност

Политология. Международни отношения

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ФИЛОСОФИЯ

 

Социална философия

Екзистенциално споделяне

Философия

  • Професионално направление: ПСИХОЛОГИЯ

 

Психология

  • Професионално направление: ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

 

Политология

Политология. Дипломация и национална сигурност

Политология. Европеистика

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Философски факултет

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

0878 581 444

E-mail:

krem_vt@abv.bg

Лице за контакт:

Кремена Миланова