Философски факултет

Философски факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ФИЛОСОФИЯ

 

Съвременна философия

Социална философия

Екзистенциално споделяне - Език на преподаване – български и английски

 

Виртуална култура

  • Професионално направление: ПСИХОЛОГИЯ

 

Психология. Социална психология

Психология. Психология на личността

Екзистенциална психология в екзистенц-анализата и логотерапия

 

Приложна психология

  • Професионално направление: ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

 

Политология. Дипломация и национална сигурност

Политология. Международни отношения

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ФИЛОСОФИЯ

 

Социална философия

Философия

Екзистенциално споделяне

 

Виртуална култура

  • Професионално направление: ПСИХОЛОГИЯ

 

Психология

  • Професионално направление: ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

 

Политология

Политология. Дипломация и национална сигурност

Политология. Европеистика

 

Политология. Политическо лидерство и лидерска подготовка

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Философски факултет

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

0878 581 444

E-mail:

krem_vt@abv.bg

Лице за контакт:

Кремена Миланова