Исторически факултет

Исторически факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

География и икономика

Географско образование

Гражданско и интеркултурно образование

  • Професионално направление: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

 

История. Българска история

Обща история. Европейската цивилизация: антично и средновековно наследство

Културно-историческо наследство (Културен туризъм)

 

Археология

Обща история. Нова и съвременна история на Европа

 

Архивистика и документалистика

Музеология

 

Културно-историческо наследство в България и Русия

Културно-историческо наследство в България и Русия

  • Професионално направление: СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

 

Етнология

Културен туризъм

Културна антропология

  • Професионално направление: НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

 

Регионално развитие

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

География и икономика

История и цивилизации

Географско образование

  • Професионално направление: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

 

Обща история. Европейската цивилизация: антично и средновековно наследство

Културно-историческо наследство в България и Русия

  • Професионално направление: СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

 

Етнология

Културен туризъм

Културна антропология

  • Професионално направление: НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

 

Регионално развитие

Магистърски програми за кандидати, които са професионални бакалаври в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

Педагогика на обучението по история

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Исторически факултет

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

062/618 332  0878/ 569 444 

Лице за контакт:

Анна Благоева, секретар

×

Уважаеми кандидат-студенти (бакалаври),

Публикувано е ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:   Ред за записване на новоприетите студенти

*Внимание! Приетите студенти трябва да се запишат съответно на 17 или 18 или 19 юли, в противен случай те губят местата си.