Православен богословски факултет

Православен богословски факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ

 

Църковна история и богослужебно предание

Богословие на личността и обществото

  • Професионално направление: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Църковни изкуства нова

Църковни изкуства

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ

 

Религиозно образование

Религиознание

Теология

 

Богословие на личността и обществото

  • Професионално направление: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Църковни изкуства

Великотърновски университет - Лого 3

Православен богословски факултет

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

0878 653 444

Лице за контакт:

Светла Иванова, секретар

×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)