Нови магистърски програми

 • Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и определени други професионални направления

  ♦ Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности (За кандидати от професионално направление 1.3 "Педагогика на обучението по …") – 2 семестъра, редовно и задочно обучение.

  ♦ Средновековна българска християнска култура (За кандидати от професионално направление 2.1. "Филология" ) – 2 семестъра, редовно и задочно обучение.

  ♦ Корпоративна и информационна сигурност (За кандидати от професионално направление 9.1 "Национална сигурност") – 2 семестъра, редовно и задочно обучение.

 • Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  ♦ Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности – 3 семестъра, редовно и задочно обучение.

  ♦ Политология. Международни отношения – 3 семестъра, редовно и задочно обучение.

  ♦ Корпоративна и информационна сигурност – 3 семестъра, редовно и задочно обучение.

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дирекция "Магистърски програми"

тел.: (062) 618 204

GSM: 0882 351 369

email: magistar@ts.uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт