Нови магистърски програми

 • Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и определени други професионални направления

  ♦ Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности (За кандидати от професионално направление 1.3 "Педагогика на обучението по …") – 2 семестъра, редовно и задочно обучение.

  ♦ Средновековна българска християнска култура (За кандидати от професионално направление 2.1. "Филология" ) – 2 семестъра, редовно и задочно обучение.

  ♦ Корпоративна и информационна сигурност (За кандидати от професионално направление 9.1 "Национална сигурност") – 2 семестъра, редовно и задочно обучение.

 • Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  ♦ Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности – 3 семестъра, редовно и задочно обучение.

  ♦ Политология. Международни отношения – 3 семестъра, редовно и задочно обучение.

  ♦ Корпоративна и информационна сигурност – 3 семестъра, редовно и задочно обучение.

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дирекция "Магистърски програми"

тел.: (062) 618 204

GSM: 0882 351 369

email: magistar@ts.uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт

×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)