Бюра за прием на документи - I прием

Първи прием - от 24 юни до 12 юли 2019 г. (от 8:30 до 16:00 ч. ) в Ректората на ВТУ и в бюрата за прием на документи:

Първи прием - от 24 юни до 12 юли 2019 г. (от 8:30 до 16:00 ч. ).

 

БЮРА НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ) ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

населено място адрес на обслужващо бюро телефон
Велико Търново

5000 Велико Търново,

в сградата на Ректората,
Дирекция "Магистърски програми",

ул. „Теодосий Търновски” 2

062 618 204

Благоевград

2706 Благоевград

бул. "Св. св. Кирил и Методий" № 29, /Партер/

0887 886 012
след 17:00 часа

Бургас

8000 Бургас

бул. „Гладстон” 47,  (Младежки културен център)

0888 305 539
0885 754 436

0884 040646

Варна

9000 Варна

ул. „Христо Ботев” 3А, (ЦИО „Вектор”)

052 612 266
Видин 3700 Видин
ул. „Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ „Климент Охридски”
0887 327 768
Враца

3000 Враца

ул. "Мито Орозов" №59, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – филиал Враца

092 641 086

0886 981 155

Габрово

5300 Габрово

Площад “1-ви май” № 1 В, ет.2

ул. „Хаджи Димитър” № 4, Технически университет – Ректорат (от 3.06.2019 г.)

0878 264 202

Добрич

9300 Добрич

ул. „България” 1, (Централна кооперативна банка) офис 813 

058 580 623

0876 650 417

0899 298 593

Казанлък

6100 Казанлък

Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”

0431 62 567

0878 799 297

0898 309 636

Кърджали

6600 Кърджали

СУ „Отец Паисий",

0886 676 146
Кюстендил

2500 Кюстендил

ул. „Осми март” № 8

0876 796 522
Ловеч

5500 Ловеч

ул. „Съйко Съев “ 31 (Технически колеж)

0886 430 997
Монтана          

3400 Монтана

ул. „Трети март” № 98, ет.1, (Младежки дом)

0899 161 101

Пазарджик

4400 Пазарджик

ул. „Ген. Гурко” 2, ет. 2., офис 1, "РАДИО СОТ", /бившата Хебърстрой/,

0898 831 917
Перник

2300 Перник

площад Кракра, Общински младежки дом

0878 344 258
Петрич

2850 Петрич

ул. „Отец Паисий” № 3, ПГИТ „Проф. д-р Ас. Златаров”/ вдясно от централния вход/

0887-886-012
след 17:00 часа

Плевен

5800 Плевен

бул. „Русе” № 10 А, (Сградата на асансьорни сервизи)

0898 684 844

0889 223 961

Пловдив

4000 Пловдив

ул. „Цанко Дюстабанов" № 25, /сградата на Технически университет – филиал Пловдив /

0888 645 158
Разград

7200 Разград

ул. Бузлуджа № 2 , етаж 1, /Дом на науката и техниката/

0894 370 069

Русе

7000 Русе

ул. „Николаевска” № 66, ет.1, (Стоматологията) 

0887 176 353 0876 358 234Силистра

7500 Силистра

бул. „Македония“ 121, (ПГСУАУ „Атанас Буров“)

0889 909 141

0888 111 147

Сливен

8800 Сливен

бул. „Братя Миладинови” № 18, (в сградата на Регионално управление на образованието)

0879 384 769
Смолян

4700 Смолян

бул. „България" 58, етаж 2,  (Бивш  профсъюзен дом) 

0884 117 717
София

1756 София

бул. „Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202 

0899 808 816

Стара Загора

6000 Стара Загора

ул. „Армейска" 9, (в сградата на Института за квалификация  на учители,  до Музикалното училище) 

042 257 103

042 646 107  

Търговище

7700 Търговище

ул. „Славейков” № 4, ет. 2., офис 210, (Дом на техниката)

0896 368 636
Хасково

6300 Хасково

Народно читалище „Заря", ет.1., (Централен вход)

038 665 413

0887 035 598

Шумен

9700 Шумен

ул. „Съединение”  105, (Младежки дом)

0887 225 112

054 800 505

Ямбол

8600 Ямбол

ж.к „Диана”, Студентски общежития, блок 14

0886 853 731

0888 973 979