Бюра за прием на документи - II прием

Втори прием - от 15 юли до 30 август 2019 г. (от 8:30 до 16:00 ч.) в Ректората на ВТУ в Дирекция "Магистърски програми" към Великотърновския университет:

Бюра

за прием на кандидатстудентски документи.

Втори прием - от 15 юли до 30 август 2019 г. (от 8:30 до 16:00 ч.) в Ректората на ВТУ.

Населено място Адрес на обслужващо бюро Телефон
Велико Търново

5000 Велико Търново,

в сградата на Ректората,
Дирекция "Магистърски програми",
ул. ”Теодосий Търновски” 2

062 / 618 204