Бюра за прием на документи - III прием

Трети прием - от 2 септември до 27 септември 2019 г. (от 8:30 до 16:00 ч. ) в Ректората на ВТУ и в бюрата за прием на документи:

Бюра

на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ)

за прием на кандидатстудентски документи.

Трети прием - от 2 септември до 27 септември 2019 г.


ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!