Семестриални такси

 Семестриални такси
за обучение на студенти в ОКС “магистър”, приети през уч. 2018/2019 г.

срещу заплащане и приети по държавна поръчка

Професионални направления Семестриална такса (лв.)
за ПЛАТЕНО обучение
  обучение
по държавна поръчка в РЕДОВНа форма
Редовно Задочно Дистанционно   Брой места отпуснати за обучение по държавна поръчка Семестриална такса (лв.) за обучение по държавна поръчка
ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ            
Теория и управление на образованието 700 600 660   - -
Педагогика 700 600 660   ## ###
Педагогика на обучението по... 650 550 605   ## ###
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ            
Филология 650 550 -   ## ###
История и археология 650 550 605   ## ###
Философия 650 550 -   # ###
Религия и теология 650 550 605   # ###
СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ            
Социология, антропология и наука за културата 700 650 715   - -
Психология 700 650 -   ## ###
Политически науки 700 650 -   - -
Социални дейности 700 650 -   - -
Обществени комуникации и информационни науки 700 650 -   - -
Администрация и управление 700 650 715   - -
Икономика 700 650 715   - -
Туризъм - ### -   - -
ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА            
Науки за земята 650 550 -   - -
Математика 650 550 -   # ###
Информатика и компютърни науки 780 780 858   ## ###
ИЗКУСТВА            
Изобразително изкуство 1500 - 1650   ## ###