НЕЗАЕТИ МЕСТА? ДА!

НЕЗАЕТИ МЕСТА? ДА!

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ съобщава, че от 25 юли започва записване по държавна поръчка или платено обучение за първи курс на учебната 2019-2020 г. на места, които са останали незаети след второто (последно) класиране. По-долу са обявени професионалните направления, специалностите и формите на обучение, за които има незаети места по държавна поръчка.


За платено обучение броят на местата е обявен ТУК.

Незаетите места по държавна поръчка за учебната 2019-2020 г. са:

Всеки, който отговаря на условията за прием в съответната специалност, независимо от това дали е кандидатствал в университета или не, може да се запише за студент. Признават се оценки от държавните зрелостни изпити, както и оценки от кандидатстудентските изпити, положени във Великотърновския или Софийския университет. Кандидатите с дипломи за средно образование, издадени преди 2008 г., които нямат успешно положен кандидатстудентски изпит, преди записването полагат тестове по български език и/или история (по избор). 

Записванията се извършват в Бюрото за кандидатстудентска информация, реклама и прием, първи етаж на ректората. Те стават веднага и продължават до изчерпване на свободните места. Университетът ще работи без прекъсване в работните дни през месеците юли и август.

Телефон за информация: (062) 618 206

 

Великотърновски университет - Лого 3