Обучение с 50% намаление за първата учебна година

Обучение с 50% намаление

Кандидатите, които се запишат за редовни студенти в първи курс за учебната 2020-2021 г. в една от посочените по-долу специалности, ще заплащат 50% от годишната такса за обучение за първата година. Таксата се заплаща на две равни вноски в началото на първи и втори семестър:

Специалност
2.1. Филология
Балканистика
Българска филология
Германистика
Романистика
Русистика
Славистика
2.2. История и археология
Археология
История
2.3. Философия
Философия
4.4 Науки за земята
География
Регионално развитие и геоикономика
 

 

Телефон за информация 062 / 618 206

Великотърновски университет - Лого 3

×

Уважаеми кандидат-студенти (бакалаври),

Публикувано е ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:   Ред за записване на новоприетите студенти

*Внимание! Приетите студенти трябва да се запишат съответно на 15 или 16 или 17 юли, в противен случай те губят местата си.