Обучение с 50% намаление за първата учебна година

Обучение с 50% намаление

Кандидатите, които се запишат за редовни студенти в първи курс за учебната 2020-2021 г. в една от посочените по-долу специалности, ще заплащат 50% от годишната такса за обучение за първата година. Таксата се заплаща на две равни вноски в началото на първи и втори семестър:

Специалност
1.3. Педагогика на обучението по... (вкл. специалностите във Филиала в гр. Враца)
Педагогика на обучението по български език и география
Педагогика на обучението по български език и история
Педагогика на обучението по български език и чужд (по избор) език
Педагогика на обучението по български език и информационни технологии
Педагогика на обучението по история и география
Педагогика на обучението по история и чужд (по избор) език
Педагогика на обучението по история и информационни технологии
Педагогика на обучението по история и философия (само за Филиал - гр. Враца)
Педагогика на обучението по география и физическо възпитание
Педагогика на обучението по география и информационни технологии
Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Педагогика на обучението по музика
Педагогика на обучението по математика и информатика
2.1. Филология
Балканистика
Българска филология
Германистика
Романистика
Русистика
Славистика
2.2. История и археология
Археология
История
2.3. Философия
Философия
2.4. Религия и теология
Теология
4.4 Науки за земята
География
Регионално развитие и геоикономика
 Математика
Приложна математика
 

 

Телефон за информация 062 / 618 206

Великотърновски университет - Лого 3

×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)