ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Великотърновският университет обявява, че за учебната 2020-2021 г. приема студенти в първи курс само срещу заплащане и без участие в класиране в следните специалности:

  1. НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ – редовна и задочна форма на обучение;
  2. ПОЛИТОЛОГИЯ – редовна и задочна форма на обучение;
  3. ТУРИЗЪМ – редовна и задочна форма на обучение.
  4. ПРАВО – задочна форма на обучение;
  5. ПСИХОЛОГИЯ – задочна форма на обучение;
  6. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ – задочна форма на обучение;
  7. ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ – задочна форма на обучение;
  8. ФИНАНСИ – задочна форма на обучение;
  9. МАРКЕТИНГ – задочна форма на обучение;
  10. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ – задочна форма на обучение;
  11. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ – задочна форма на обучение.

Кандидатите, които отговарят на условията за прием на специалността се записват веднага или до изчерпване на местата.

Записванията се извършват в Ректората на Университета, зала №2.

За допълнителна информация посетете www.uni-vt.bg, www.priemunivt.bg или се обадете на тел. 062/618 206.

 

Великотърновски университет - Лого 3

×

Уважаеми кандидат-студенти (бакалаври),

Публикувано е ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:   Ред за записване на новоприетите студенти

*Внимание! Приетите студенти трябва да се запишат съответно на 15 или 16 или 17 юли, в противен случай те губят местата си.