Платено обучение за студенти и кандидат-студенти

Платено обучение и паралелно следване по две специалности

За учебната 2019-2020 г. Великотърновският университет обявява места за прием на студенти в първи курс срещу заплащане – редовно и задочно обучение.

От предложението могат да се възползват както кандидат-студенти, така и действащи студенти на Великотърновския университет или на други университети.

За действащите студенти това е изключително изгодно предложение за паралелно обучение по две специалности. Записване: веднага и до изчерпване на местата.

Посетете Бюрото за кандидатстудентска информация, реклама и прием в ректората. Работно време: всеки делничен ден от 9:00 до 15:00 ч. 

Утвърдени професионални направления и места за прием (платено обучение)

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ В ЛЕВОВЕ

Направление Такса за редовно обучение Такса за задочно обучение
Педагогика 708 419
Педагогика на обучението по … 683 394
Филология 941 513
История и археология 941 513
Философия 941 513
Религия и теология 866 438
Социология, антропология и науки за културата 941 513
Психология 941 513
Политически науки 941 513
Социални дейности 941 513
Обществени комуникации и информационни науки 941 513
Право 941 513
Администрация и управление 608 342
Икономика 608 342
Туризъм 608 342
Науки за земята 1340 693
Национална сигурност 1270 623

 

Забележка: Размерът на таксите може да претърпи известна корекция след излизане на решението на Министерския съвет.

 

 Телефон за информация:

062 / 618 206 – всеки делничен ден от 9:00 до 16:00 часа.

 

Великотърновски университет - Лого 3