Специалността 'Право' - вече и в задочна форма на обучение

Специалността

Министерството на образованието и науката е подготвило проект на предложение за промяна в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността право, с което се дава възможност за прием на студенти за учебната 2018-2019 г. и в задочната форма на обучение – държавна поръчка и срещу заплащане.

Великотърновският университет ще обяви възможностите за прием в задочно обучение веднага след приемане на постановлението, което се очаква да стане към средата на м. май 2018 г. Ще бъдат обявени местата за обучение по държавна поръчка и срещу заплащане, като за местата срещу заплащане ще могат да се кандидатират и лица с вече придобито висше образование по друга специалност и лица, които в момента са студенти в български университет по държавна поръчка.

Очаквайте скоро!

Великотърновският университет мисли за своите кандидат-студенти!

 

Великотърновски университет - Лого 3