ПРАВО, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ!

ПРАВО, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Великотърновският университет съобщава, че и за учебната 2019-2020 г. ще приема студенти в специалност право, задочно обучение – срещу заплащане.

За местата срещу заплащане могат да кандидатстват както лица със средно образование, така и действащи студенти в българските университети и лица с вече придобито висше образование.

За всички кандидати за специалност право (платено обучение), които нямат успешно положени кандидатстудентски изпити по български език и история на България, университетът организира явяване на изпити (тестова форма) на 23 юни, 2 юли и 16 юли 2019 г. от 11:00 часа в сградата на ректората. Същите изпити могат да положат и кандидати, завършили средното си образование преди 2008 г., които желаят да се обучават срещу заплащане в други специалности на университета. Подаване на заявления – от 10:00 ч. в Бюрото за кандидатстудентска информация, реклама и прием в деня на явяването на кандидата. Записванията стават след обявяване на резултатите.

За допълнителна информация се обадете на тел. 062/618 206

 Великотърновският университет мисли за своите студенти!

 

Великотърновски университет - Лого 3

×

Уважаеми кандидат-студенти (бакалаври),

Публикувано е ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:   Ред за записване на новоприетите студенти

*Внимание! Приетите студенти трябва да се запишат съответно на 17 или 18 или 19 юли, в противен случай те губят местата си.