ПРАВО, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ!

ПРАВО, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Великотърновският университет съобщава, че и за учебната 2018-2019 г. ще приема студенти в специалността право, задочно обучение – държавна поръчка и срещу заплащане.

За местата по държавна поръчка могат да кандидатстват лица с диплома за средно образование по общия ред – с конкурсни изпити по български език и по история и участие в класиране.

За местата срещу заплащане могат да кандидатстват както лица със средно образование, така и действащи студенти в българските университети и лица с вече придобито висше образование. Те също трябва да положат успешно тестовете по български език и по история. Записване – веднага щом отговарят на условията! Кандидатите могат да се възползват и от възможността за запазване на място. Местата са ограничени!

Великотърновският университет мисли за своите студенти!

 

Великотърновски университет - Лого 3