ПРАВО, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ!

ПРАВО, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ!

Великотърновският университет съобщава, че и за учебната 2020-2021 г. ще приема студенти в специалност „Право“, задочно обучение – срещу заплащане.

За местата срещу заплащане могат да кандидатстват както лица със средно образование, така и действащи студенти в българските университети и лица с вече придобито висше образование.

Всички кандидати за специалност „Право“ (платено обучение), които имат успешно положени кандидатстудентски изпити по български език и история на България, могат да се запишат в сградата на Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

За допълнителна информация посетете www.uni-vt.bg, www.priemunivt.bg или се обадете на тел. 062/618206.

 

Великотърновски университет - Лого 3

×

Уважаеми кандидат-студенти (бакалаври),

Публикувано е ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:   Ред за записване на новоприетите студенти

*Внимание! Приетите студенти трябва да се запишат съответно на 15 или 16 или 17 юли, в противен случай те губят местата си.