Предложение за изкушени кандидат-студенти

Предложение за изкушени кандидат-студенти

МНОГО СЕ ТЪРСЯТ / ТЪРСЯТ СЕ МНОГО
УЧИТЕЛКИ И УЧИТЕЛИ ПО МНОГО ПРЕДМЕТИ
ЗА СРЕДНИЯ И ГОРНИЯ КУРС
НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА

red rose

Предложение за изкушени кандидат-студенти от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

 

Педагогика на обучението по
(„двойни“ специалности):

 • Български език и история (една чудесна комбинация с безспорен авторитет!)
 • Български език и география (сравнително нова специалност, особено подходяща за по-малките основни училища)
 • Български език и чужд език (по избор между 20 чужди езика) (забележете, че изучаването на чуждия език започва в университета, прекрасна възможност да се научи един чужд език!)
 • История и география (университетска класика, комбинация, дала кадри за цяла България!)
 • История и чужд език (по избор между 20 чужди езика)
 • История и философия (сравнително нова, много перспективна комбинация)
 • Математика и информатика (страхотна комбинация, която осигурява 100-процентова незабавна реализация на учителския пазар)
 • История и информационни технологии (ново!)
 • География и физическо възпитание (ново!)

 

Педагогика на обучението по
(специални предмети):

 • Изобразително изкуство (стара, изключително авторитетна специалност, изчислено е, че 80 процента от учителските кадри по изобразително изкуство са възпитаници на университета)
 • Музика (прекрасни преподаватели, не по-малко прекрасни възпитаници!)
 • Физическо възпитание (подготвя не само учители, но и треньори, спортисти, дейци на физкултурата и спорта)

 

Подготовка на учители за средния и горния курс по 10 учебни предмета, повечето от които се предлагат в комбинация между два предмета за по-добра реализация.

 • български език и литература
 • история
 • география
 • чужд език
 • философия
 • математика
 • информатика
 • изобразително изкуство
 • музика
 • физическо възпитание и спорт

 

По данни на министерството на образованието и науката и на синдикатите в следващите десет години ще се освободят повече от 30 хиляди места за учители по учебни предмети в средния и горния курс.

Изключителен шанс за работа и високи доходи!

Вземете бъдещето в своите ръце, като станете студенти във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“!

 

Великотърновски университет - Лого 3