Приемът след средно образование започна!

Приемът след средно образование започна

От 15 юни до 3 юли 2020 г., вкл. в почивните дни, Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ приема електронно https://epriem.uni-vt.bg/sso/default.aspx?c=1  кандидатстудентски документи за участие в класиранията за заемане на местата по държавна поръчка.

В същия срок кандидатите, които са запазили места по акцията „Рано рани“ или които не желаят да участват в класиранията, могат да се запишат за студенти в избраната от тях специалност.

Кандидатите, които отговарят на условията за прием, за специалностите, предлагани в платена форма на обучение, могат да се запишат за студенти и не подават заявление за участие в класиране.

Записванията се извършват в Ректората, зала № 2, от 8:30 до 17:00 часа.

Желаещите да възстановят загубени студентски права в същата специалност на ВТУ могат да подадат заявление в Ректората, като представят уверение за завършен най-малко първи курс и диплома за средно образование.

За подробна информация: www.uni-vt.bg, www.priemunivt.bg и на тел. 062/618 206.

 

Прием след средно образование - кандидатствай онлайн!

Великотърновски университет - Лого 3

×

Уважаеми кандидат-студенти (бакалаври),

Публикувано е ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:   Ред за записване на новоприетите студенти

*Внимание! Приетите студенти трябва да се запишат съответно на 15 или 16 или 17 юли, в противен случай те губят местата си.