Ред за записване на новоприетите студенти

Ред за записване на новоприетите студенти

vnimanieПриетите по първото си желание студенти трябва да се запишат съответно на 9, 10 и 11 юли (първо класиране) и 17, 18 и 19 юли (второ класиране), в противен случай те губят местата си.
Приетите на първо класиране студенти по второ, трето и т.н. желание или се записват в специалността, в която са приети, или лично в Бюрото за кандидатстудентска информация заявяват желанието си да участват във второто класиране. В противен случай те също губят местата си.
Неприетите на първо класиране кандидати автоматично участват във второто класиране, без да е необходимо да заявяват каквото и да е.

Второто класиране, което ще бъде оповестено до 16 юли, е последно. След него останалите незаети места ще се попълват по друг ред.

Записването се извършва само в Ректората на ВТУ и се представят следните документи:

  1. Диплома за средно образование – оригинал и 2 бр. ксерокопия;
  2. Комплект формуляри за записване по образец (купуват се от книжарницата на университета);
  3. Квитанция от платена такса за обучение.
   Внесете семестриалната такса за обучение в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД.

   Банкова сметка (IBAN):BG50 BUIN 7001 3152 5000 16

   BIC на банката:BUINBGSF

   Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

   Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

   Новоприетите студенти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

   - в офис на Алианц Банк България, намиращ се в сградата на учебен корпус № 5 на ВТУ;

   - в офис на Алианц Банк България, ул. “Марно поле” № 2;

   - с дебитна карта на ПОС терминал в Ректората.

  4. Три снимки - паспортен формат;
  5. Лична карта.
    
   vnimanieЗаписването се извършва само в Ректората!*При напускане по собствено желание не се възстановява внесената семестриална такса, а освободените от първа такса заплащат 50% от семестриалната такса за съответната специалност при отписване.

Важно: В Ректората таксата за обучение се внася единствено чрез ПОС терминал.

Работно време - от 8:30 до 16:00 часа.

 

Записване на новоприетите студенти в Педагогически колеж – гр. Плевен и Филиал на ВТУ – гр. Враца се извършва:

 

В сградата на Педагогически колеж - гр. Плевен
(гр. Плевен, ул. Никола Д. Петков № 18)

За специалностите: Начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и английски език и Предучилищна педагогика и английски език, образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”

 

В сградата на Филиала на ВТУ - гр. Враца
(гр. Враца, бул. "Мито Орозов" 59)

За специалностите: Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и английски език, Начална училищна педагогика и английски език, Начална училищна педагогика и специална педагогика, Социална педагогика, Педагогика на обучението по български език и история, Педагогика на обучението по български език и география, Педагогика на обучението по история и философия, Педагогика на обучението по български език и информационни технологии, Педагогика на обучението по история и информационни технологии

 

Великотърновски университет - Лого 3

×

Уважаеми кандидат-студенти (бакалаври),

Публикувано е ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:   Ред за записване на новоприетите студенти

*Внимание! Приетите студенти трябва да се запишат съответно на 17 или 18 или 19 юли, в противен случай те губят местата си.