ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

vnimanie Кандидат-студентите, класирани по първа желана специалност, трябва да се запишат на обявените дни съответно на 8, 9 и 10 юли (първо класиране) и 15, 16 и 17 юли (второ класиране), в противен случай те губят местата си.

Кандидат-студентите, приети на първо класиране според второ, трето и т.н. желание, или се записват в специалността, в която са приети, или заявяват желанието си да участват във второто класиране лично в Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В противен случай те също губят местата си.

Некласираните от този етап кандидати, автоматично участват във второто класиране, без да е необходимо да заявяват участието си.

Второто класиране е последно. Останалите незаети места след неговия край ще се попълват по друг ред.

Записването е в Ректората на Великотърновския университет „ Св. св. Кирил и Методий“ в зала №2.

vnimanieМолим кандидат-студентите и придружаващите ги за разбиране и търпение. Записването ще се извършва при стриктно спазване на противоепидамичните мерки.

 

 

При записването си приетите студенти представят следните документи:

  1. Диплома за средно образование – оригинал и 1 бр. ксерокопие;
  2. Три снимки – паспортен формат;
  3. Лична карта;
  4. Вносна бележка с платена такса за обучение, която се заплаща:

   - С дебитна или кредитна карта (VISA, VISA ELECTRON, V PAY, MasterCard, Maestro) през ПОС терминал в Ректората на университета;

   - Чрез банков превод в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
   Банкова сметка (IBAN)BG50 BUIN 7001 3152 5000 16

   BIC на банкатаBUINBGSF

   Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

   Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

 

vnimanieЗаписването се извършва само в Ректората!

 

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ГР. ПЛЕВЕН И
ФИЛИАЛ НА ВТУ – ГР. ВРАЦА СЕ ИЗВЪРШВА:

 • В сградата на Педагогически колеж - гр. Плевен
  (гр. Плевен, ул. Никола Д. Петков № 18)
 • В сградата на Филиала на ВТУ - гр. Враца
  (гр. Враца, бул. "Мито Орозов" 59)

 

Великотърновски университет - Лого 3