ОСВОБОДИ ЛЯТОТО!

Обучение без такса за първия семестър

Великотърновският университет съобщава, че кандидатите, които се запишат за редовни студенти в първи курс за учебната 2019-2020 г. в една от посочените по-долу специалности, ще бъдат освободени от таксата  за обучение през първия семестър, която варира между 250 и 380 лв.

Професионални направления и специалности за ранно записване и освобождаване от заплащане на първата такса

Специалност
1.3. Педагогика на обучението по...
Педагогика на обучението по български език и география
Педагогика на обучението по български език и история
Педагогика на обучението по български език и чужд (по избор) език
Педагогика на обучението по музика
Педагогика на обучението по история и география
Педагогика на обучението по история и чужд (по избор) език
Педагогика на обучението по математика и информатика
2.1. Филология
Българска филология
Германистика
Романистика
2.2. История и археология
Археология
История
2.3. Философия
Философия
2.4. Религия и теология
Теология
4.4 Науки за земята
География
Регионално развитие и геоикономика
1.3. Педагогика на обучението по... (филиал в гр. Враца)
Педагогика на обучението по български език и география - Враца
Педагогика на обучението по български език и история - Враца
Педагогика на обучението по история и философия - Враца
Педагогика на обучението по  история и информационни технологии - Враца
Педагогика на обучението по  български език и информационни технологии - Враца
 

 

Телефон за информация 062 / 618 206

Великотърновски университет - Лого 3