ОСВОБОДИ ЛЯТОТО!

Обучение без такса за първия семестър

Великотърновският университет съобщава, че кандидатите, които до 2 юли 2018 г. се запишат за редовни студенти в първи курс за учебната 2018-2019 г. в една от посочените по-долу специалности, ще бъдат освободени от таксата  за обучение през първия семестър, която варира между 250 и 380 лв.

Професионални направления и специалности за ранно записване и освобождаване от заплащане на първата такса

Специалност
1.3 Педагогика на обучението по...
Педагогика на обучението по български език и география
Педагогика на обучението по български език и история
Педагогика на обучението по български език и чужд (по избор) език
Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Педагогика на обучението по музика
Педагогика на обучението по история и география
Педагогика на обучението по история и чужд (по избор) език
Педагогика на обучението по история и информационни технологии
Педагогика на обучението по математика и информатика
2.1 Филология
Балканистика
Българска филология
Германистика
Романистика
Русистика
Славистика
2.2 История и археология
Археология
История
2.3 Философия
Философия
2.4 Религия и теология
Теология
4.4 Науки за земята
География
Регионално развитие и геоикономика
4.5 Математика
Приложна математика
1.3 Педагогика на обучението по... (филиал в гр. Враца)
Педагогика на обучението по български език и география - Враца
Педагогика на обучението по български език и история - Враца
Педагогика на обучението по история и философия - Враца
Педагогика на обучението по математика и информатика - Враца
 

 

Акцията важи до запълване на местата.

Записванията се извършват веднага!

Ако все още нямате диплома за средно ообразование, можете да си запазите място в една от специалностите. За начина на запазване на места и за броя на отпуснатите места за ранно записване вж. Акция "Рано рани".

Телефон за информация 062 / 618 206

Великотърновски университет - Лого 3