Международни договори за сътрудничество

ВТУ има над 300 подписани двустранни споразумения с държави от ЕС и други страни: Австрия, Белгия, Швейцария, Чешка република, Германия, Дания, Кипър, Естония, Испания, Гърция, Финландия, Франция, Хърватска, Унгария, Италия, Литва, Латвия, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Швеция, Турция, Великобритания, Република Македония, Русия, Китай, Казахстан, Сърбия, САЩ, Япония и др.