Семестриални такси

 

Такси за новоприети студенти -
за обучение след средно образование, приети през уч. 2018/2019 г. по държавна поръчка и срещу заплащане (платено обучение)

№ по ред Професионални направления Семестриална такса (лв.)
за обучение
по държавна поръчка
(новоприети студенти)
  Семестриална такса (лв.)
за платено обучение
(новоприети студенти )
Редовно Задочно   Редовно Задочно
І. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ          
1. Педагогика 275 275   708 419
2. Педагогика на обучението по... 250 250   683 394
ІІ. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ          
1. Филология 300 300   941 513
2. История и археология 300 300   941 513
3. Философия 300 300   941 513
4. Религия и теология 225 225   866 438
ІІІ. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ          
1. Социология, антропология и наука за културата 300 -   941 513
2. Психология 300 300   941 513
3. Политически науки 300 -   941 513
4. Социални дейности 300 300   941 513
5. Обществени комуникации и информационни науки 300 300   941 513
6. Право 300 300   941 513
7. Администрация и управление 210 -   556 325
8. Икономика 210 -   556 325
9. Туризъм - -   556 325
ІV. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА          
1. Науки за земята 370 -   1340 693
2. Математика 380 -   1350 -
3. Информатика и компютърни науки 380 -   1350 -
V ИЗКУСТВА          
1. Изобразително изкуство 460     2296 -
VI СИГУРНОСТ И ОТБРАНА      
1. Национална сигурност - -   300 300
             

 

 

Такси след средно образование за
втори курс - приети по държавна поръчка и
втори курс - приети срещу заплащане (платено обучение),
валидни за уч. 2018-2019 г.

№ по ред Професионални направления Семестриална такса (лв.)
за обучение
по държавна поръчка
(втори курс)
  Семестриална такса (лв.)
за платено обучение
(втори курс)
Редовно Задочно   Редовно Задочно
І. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ          
1. Педагогика 250 250   683 394
2. Педагогика на обучението по... 250 250   683 394
ІІ. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ          
1. Филология 300 300   941 513
2. История и археология 300 300   941 513
3. Философия 300 300   941 513
4. Религия и теология 225 225   866 438
ІІІ. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ          
1. Социология, антропология и наука за културата 300 300   941 513
2. Психология 300 300   941 513
3. Политически науки 300 300   941 513
4. Социални дейности 300 300   941 513
5. Обществени комуникации и информационни науки 300 300   941 513
6. Право 300 300   941 513
7. Администрация и управление 210 210   556 325
8. Икономика 210 210   556 325
9. Туризъм 210 210   556 325
ІV. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА          
1. Науки за земята 370 370   1340 693
2. Математика 380 380   1350 703
3. Информатика и компютърни науки 380 380   1350 703
V ИЗКУСТВА          
1. Изобразително изкуство 460     2296 -
VI СИГУРНОСТ И ОТБРАНА          
1. Национална сигурност - -   1270 623
             

 

Такси след средно образование за
трети и горен курс - приети по държавна поръчка и
трети курс - приети срещу заплащане (платено обучение),
валидни за уч. 2018-2019 г.

№ по ред Професионални направления Семестриална такса (лв.)
за обучение
по държавна поръчка
(трети и горен курс)
  Семестриална такса (лв.)
за платено обучение
(трети курс)
Редовно Задочно   Редовно Задочно
І. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ          
1. Педагогика 200 200   633 344
2. Педагогика на обучението по... 200 200   633 344
ІІ. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ          
1. Филология 300 300   941 513
2. История и археология 300 300   941 513
3. Философия 300 300   941 513
4. Религия и теология 200 200   841 413
ІІІ. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ          
1. Социология, антропология и наука за културата 300 300   941 513
2. Психология 300 300   941 513
3. Политически науки 300 300   941 513
4. Социални дейности 300 300   941 513
5. Обществени комуникации и информационни науки 300 300   941 513
6. Право 300 300   941 513
7. Администрация и управление 210 210   556 325
8. Икономика 210 210   556 325
9. Туризъм 210 210   556 325
ІV. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА          
1. Науки за земята 370 370   1340 693
2. Математика 380 380   1350 703
3. Информатика и компютърни науки 380 380   1350 703
V ИЗКУСТВА          
1. Изобразително изкуство 460     2296 -
VI СИГУРНОСТ И ОТБРАНА - -      
1. Национална сигурност - -   1270 623
             

 

Такси след средно образование за
четвърти и горен курс - приети срещу заплащане,
валидни за уч. 2018-2019 г.

№ по ред Професионални направления Семестриална такса (лв.)
за платено обучение
(четвърти и горен курс)
Редовно Задочно
І. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ    
1. Педагогика 563 321
2. Педагогика на обучението по... 563 321
ІІ. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ    
1. Филология 854 484
2. История и археология 854 484
3. Философия 854 484
4. Религия и теология 754 384
ІІІ. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ    
1. Социология, антропология и наука за културата 854 484
2. Психология 854 484
3. Политически науки 854 484
4. Социални дейности 854 484
5. Обществени комуникации и информационни науки 854 484
6. Право 854 484
7. Администрация и управление 556 325
8. Икономика 556 325
9. Туризъм 556 325
ІV. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА    
1. Науки за земята 1201 647
2. Математика 1211 657
3. Информатика и компютърни науки 1211 657
V. ИЗКУСТВА    
1. Изобразително изкуство 2192 -
VI. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА    
1. Национална сигурност 3006 1202
       

 

Таксите за обучение се заплащат:

 • Чрез банков превод в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД;
  • Банкова сметка (IBAN): BG50 BUIN 7001 3152 5000 16
  • BIC на банката BUINBGSF
  • Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

  * За новоприетите студенти във вносната бележка за първи семестър задължително се изписват трите имена и ЕГН на студента, а не на внасящия таксата.
  * За студентите от втори и следващ семестър във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН код на студента, а не на внасящия таксата.
  * При прехвърляне в друга специалност в рамките на ВТУ във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кода на студента за новата специалност.
  * При едновременно обучение по две образователни програми (специалности) във вносните бележки задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кодовете на студента за отделните специалности.
  * При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

 • С карта VISA, VISA ELECTRON, V PAY, MasterCard, Maestro, Diners Club, Discover през ПОС терминал във фронтофисите;


  При заплащане на такса през ПОС терминал във фронтофисите на студентите безплатно се предоставя бланка по образец, в която вписват трите си имена, ЕГН, ПИН код, факултет, специалност, курс, вид и размер на таксата.
  При заплащане на такса чрез банков превод студентите получават вносна бележка, а при заплащане с карта през ПОС терминал във фронтофисите – повторна разписка от терминала и касова бележка.

Студентите са длъжни да съхраняват издадените им платежни документи, за да докажат при необходимост извършените плащания пред служителите от фронтофисите.