Семестриални такси

Такси за новоприети студенти - държавна поръчка след средно образование

№ по ред Професионални направления Семестриална такса (лв.)
Редовно Задочно
І. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ    
1. Педагогика 250 250
2. Педагогика на обучението по... 250 250
ІІ. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ    
1. Филология 300 300
2. История и археология 300 300
3. Философия 300 300
4. Религия и теология 225 225
ІІІ. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ    
1. Социология, антропология и наука за културата 300 300
2. Психология 300 300
3. Политически науки 300 300
4. Социални дейности 300 300
5. Обществени комуникации и информационни науки 300 300
6. Право 300 300
7. Администрация и управление 210 210
8. Икономика 210 210
9. Туризъм 210 210
ІV. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА    
1. Науки за земята 370 370
2. Математика 380 380
3. Информатика и компютърни науки 380 380
V ИЗКУСТВА    
1. Изобразително изкуство 460  
       

 

Такси за действащи студенти - държавна поръчка след средно образование

№ по ред Професионални направления Семестриална такса (лв.)
Редовно Задочно
І. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ    
1. Педагогика 200 200
2. Педагогика на обучението по... 200 200
ІІ. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ    
1. Филология 300 300
2. История и археология 300 300
3. Философия 300 300
4. Религия и теология 200 200
ІІІ. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ    
1. Социология, антропология и наука за културата 300 300
2. Психология 300 300
3. Политически науки 300 300
4. Социални дейности 300 300
5. Обществени комуникации и информационни науки 300 300
6. Право 300 300
7. Администрация и управление 210 210
8. Икономика 210 210
9. Туризъм 210 210
ІV. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА    
1. Науки за земята 370 370
2. Математика 380 380
3. Информатика и компютърни науки 380 380
V ИЗКУСТВА    
1. Изобразително изкуство 460  
       

 

Такси за първокурсници - приети срещу заплащане след средно образование

№ по ред Професионално направление Семестриална такса (лв.)
Редовно Задочно
І. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ    
1. Педагогика 683 394
2. Педагогика на обучението по … 683 394
ІІ. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ    
1. Филология 941 513
2. История и археология 941 513
3. Философия 941 513
4. Религия и теология 866 438
ІІІ. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ    
1. Социология, антропология и науки за културата 941 513
2. Психология 941 513
3. Политически науки 941 513
4. Социални дейности 941 513
5. Обществени комуникации и информационни науки 941 513
6. Право 941 513
7. Администрация и управление 556 325
8. Икономика 556 325
9. Туризъм 556 325
ІV. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА    
1. Науки за земята 1340 693
2. Математика 1350 -
3. Информатика и компютърни науки 1350 -
V ИЗКУСТВА    
1. Изобразително изкуство 2296 -
VI СИГУРНОСТ И ОТБРАНА    
1. Национална сигурност 1270 623

 

Такси за второкурсници - приети срещу заплащане след средно образование

№ по ред Професионални направления Семестриална такса (лв.)
Редовно Задочно
І. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ    
1. Педагогика 633 344
2. Педагогика на обучението по... 633 344
ІІ. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ    
1. Филология 941 513
2. История и археология 941 513
3. Философия 941 513
4. Религия и теология 841 413
ІІІ. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ    
1. Социология, антропология и наука за културата 941 513
2. Психология 941 513
3. Политически науки 941 513
4. Социални дейности 941 513
5. Обществени комуникации и информационни науки 941 513
6. Право 941 513
7. Администрация и управление 556 325
8. Икономика 556 325
9. Туризъм 556 325
ІV. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА    
1. Науки за земята 1340 693
2. Математика 1350 -
3. Информатика и компютърни науки 1350 -
V. ИЗКУСТВА    
1. Изобразително изкуство 2296 -
VI. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА    
1. Национална сигурност 1270 623
       

 

Такси за трети и горен курс - приети срещу заплащане след средно образование

№ по ред Професионални направления Семестриална такса (лв.)
Редовно Задочно
І. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ    
1. Педагогика 563 321
2. Педагогика на обучението по... 563 321
ІІ. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ    
1. Филология 854 484
2. История и археология 854 484
3. Философия 854 484
4. Религия и теология 754 384
ІІІ. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ    
1. Социология, антропология и наука за културата 854 484
2. Психология 854 484
3. Политически науки 854 484
4. Социални дейности 854 484
5. Обществени комуникации и информационни науки 854 484
6. Право 854 484
7. Администрация и управление 556 325
8. Икономика 556 325
9. Туризъм 556 325
ІV. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА    
1. Науки за земята 1201 647
2. Математика 1211 -
3. Информатика и компютърни науки 1211 -
V. ИЗКУСТВА    
1. Изобразително изкуство 2192 -
VI. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА    
1. Национална сигурност 3006 1202