Ръководство

Ректорско Ръководство

проф. д-р Христо Илиев Бонджолов

проф. д-р Христо Илиев Бонджолов

Ректор
 
доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов

доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов

Зам.-ректор по учебната дейност
Проф. дн Вихрен Бузов

проф. дн Вихрен Янакиев Бузов

Зам.-ректор по управление на качеството и акредитацията
доц. д-р Димитър Йорданов Димитров

доц. д-р Димитър Йорданов Димитров

Зам.-ректор по международната дейност
 
Prof. Milko Palangurski

проф. дин Милко Стоянов Палангурски

Зам.-ректор по научната дейност
доц. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова

доц. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова

Зам.-ректор по административно-правни дейности
Oleg Bojanov

инж. Олег Янков Божанов

Помощник-ректор
 

Деканско Ръководство

проф. д-р Ценка Николова Иванова

проф. д-р Ценка Николова Иванова

Декан на Филологически факултет
проф. д.п.н. Венка Петрова Кутева-Цветкова

проф. дн Венка Петрова Кутева-Цветкова

Декан на Педагогически факултет
 проф. дн Пенчо Стоянов Пенчев

проф. дн Пенчо Стоянов Пенчев

Декан на Стопански факултет
 
 проф. дн Георги Иванов Митов

проф. дн Георги Иванов Митов

Декан на Юридически факултет
 доц. д-р Светослав Ангелов Косев

доц. д-р Светослав Ангелов Косев

Декан на Факултет по изобразително изкуство
 доц. д-р Николай Ангелов Кънев

доц. д-р Николай Ангелов Кънев

Декан на Исторически факултет
 
доц. Евгений Русанов Николов

доц. Евгений Русанов Николов

Декан на Православен богословски факултет
 доц. д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова

доц. д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова

Декан на Философски факултет
 доц. д-р Марияна Иванова Николова

доц. д-р Марияна Иванова Николова

Декан на Факултет "Математика и информатика"

Филиал - Враца Ръководство

доц. д-р Рени Георгиева Христова-Коцева

доц. д-р Рени Георгиева Христова-Коцева

Директор на Филиал - Враца
------------------------

------------------------

Зам.-директор на Филиал - Враца

Педагогически колеж - Плевен Ръководство

доц. д-р Емил Костадинов Бузов

доц. д-р Емил Костадинов Бузов

Директор на Педагогически колеж - Плевен
доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

Зам.-директор на Педагогически колеж - Плевен
×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)