Основни цели и принципи на ВТУ

 • Критична независимост и академична свобода

  Университетът уважава обективното, аналитичното и безкористно обучение и се стреми да сигури подходяща академична атмосфера, в която членовете на академичната общност могат да поставят под съмнение получените знания и да предлагат нови и потенциално спорни идеи.

  145

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ВТУ
 • Обучение през целия живот

  Възпитаниците на ВТУ да оценяват обучението си, социалните и индивидуалните ползи, които то дава. ВТУ се стреми да предоставя възможност за обучение в степените “бакалавър” и магистър” и „доктор”за всички възрасти.

  192

  145

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ВТУ
 • Обхват

  ВТУ съществува като мултифункционална и разнородна общност и решително се отнася към всички с честност, достойнство и респект. Възможностите, които предоставя, са отворени за всички преподаватели, студенти, докторанти и специализанти, като им предлага спокойна, насърчителна и доброжелателна академична среда.

  205

  192

  145

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ВТУ
 • Отзивчивост

  ВТУ се стреми да отговаря на нуждите и изискванията на студентите и обществото, на което служи.

  214

  205

  192

  145

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ВТУ
 • Отвореност и прозрачност

  ВТУ отговаря на най-високите стандарти на корпоративно управление и осъществява дейността си почтено, честно и прозрачно.

  225

  214

  205

  192

  145

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ВТУ
 • Качество

  ВТУ постига високо качество на обучението и научните изследвания чрез ефективно сътрудничество с бизнеса и обществената практика, целесъобразно използване на университетските ресурси, привличане в условията на пазар и конкуренция на нови средства за развитие и активна защита на университетските интереси пред държавата и обществото.

  236

  225

  214

  205

  192

  145

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ВТУ

Водещ

Търсещ

Утвърден

×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)