Балообразуване

I. Специалности, за които задължително се държат университетски кандидатстудентски изпити

Image

✔ Юридически факултет

Право (Р)

(редовно обучение);
Задължително се държат изпити по история на България и по български език (тестове)

✔ Юридически факултет

Балообразуване: оценката от изпита по история на България (удвоена) + оценката от изпита по български език + оценката по български език и литература от дипломата + оценката по история и цивилизация от дипломата. Максимален бал – 30,00.

 

ІІ. Специалности, за които се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит
(български език и литература, чужд език, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, цикъл „Философия“, математика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда – по избор на кандидата)
ИЛИ
с университетски изпит
по български език, история на България, английски език (по избор)

Image

Педагогически факултет

Социална педагогика (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Предучилищна педагогика и логопедия (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Начална училищна педагогика и специална педагогика (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Начална училищна педагогика и чужд (английски, китайски) език (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Предучилищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Филологически факултет

Българска филология (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Русистика (Р)

(руски език и култура с втори език по избор)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 
 

Славистика (Р)

(полски или сръбски с хърватски език и култура, с втори език по избор)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Балканистика (Р)

(новогръцки език и култура, с втори балкански език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Германистика (Р)

(немски език и култура)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Романистика (Р)

(френски език и култура, с втори език по избор)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Журналистика (З)

задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 
 

Връзки с обществеността (З)

задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 
 

Педагогика на обучението по български език и история (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по български език и информационни технологии (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по български език и география (Р, З)*

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Педагогика на обучението по български език и чужд език (Р)

(английски, испански, китайски, немски, руски, френски, японски – по избор)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Исторически факултет

История (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Археология (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Етнология (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Културен туризъм (Р)*

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор) ИЛИ с факултетски изпит по география

 

Регионално развитие и геоикономика (Р)*

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)  ИЛИ с факултетски изпит по география

 

Педагогика на обучението по история и география (Р, З)*

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)  ИЛИ с факултетски изпит по география

Педагогика на обучението по история и чужд език (Р)

(английски, испански, китайски, немски, руски, френски, японски – по избор)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Педагогика на обучението по история и информационни технологии (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по география и информационни технологии (Р)*

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)  ИЛИ с факултетски изпит по география

 

Педагогика на обучението по география и физическо възпитание (Р)**

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)  ИЛИ с факултетски изпит по география

 

Философски факултет

Философия (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Психология (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Политология (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Национална сигурност (Р,З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Стопански факултет

Социални дейности (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Предприемачество в социалната сфера (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Публична администрация (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Стопанско управление (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Финанси (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Маркетинг (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Счетоводство и контрол (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Международни икономически отношения (Р, З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Туризъм (Р,З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Факултет „Математика и информатика”

Книгоиздаване (З)

задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Библиотечно-информационни дейности (З)

задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Православен богословски факултет

Теология (Р,З)

редовно и задочно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Филиал – гр. Враца

Социална педагогика (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Предучилищна и начална училищна педагогика (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Начална училищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Начална училищна педагогика и специална педагогика (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Предучилищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по история и философия (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по български език и история (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по български език и география (Р)*

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по история и информационни технологии (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по български език и информационни технологии (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогика на обучението по география и информационни технологии (Р)*

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Педагогически колеж гр. Плевен, професионален бакалавър

Начална училищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Предучилищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Начална училищна педагогика (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

 

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити неограничен брой пъти; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

За специалностите в Педагогическия факултет (с изкл. на спец. Социална педагогика) се полага изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

За специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и специална педагогика във Филиал – гр. Враца се полага изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

За специалностите в Педагогическия колеж се полага изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

За специалност Теология е предвидена възможност за кандидатстване и чрез факултетски конкурсен изпит по богословие (устен).

За кандидатстващите в специалностите Българска филология, Педагогика на обучението по български език и история, Педагогика на обучението по български език и география и Педагогика на обучението по български език и информационни технологии, както и в специалностите с чужди езици, е предвидена възможност за прием с предимство при класиране в традиционни за Филологическия факултет конкурси с приравнени към шестобалната система оценки.

За специалностите в Историческия факултет е предвидена възможност за кандидатстване и чрез резултати от участие в инициативи на факултета, оценени от научно жури, включващо хабилитирани преподаватели, и приравнени към количествена оценка по шестобалната система.

* За специалностите Педагогика на обучението по история и география, Педагогика на обучението по български език и география, Педагогика на обучението по география и физическо възпитание, Педагогика на обучението по география и информационни технологии, География, Регионално развитие и геоикономика и Културен туризъм е предвидена възможност за кандидатстване и чрез факултетски конкурсен изпит по география.

** За специалност Педагогика на обучението по география и физическо възпитание се полага изпит по физическо възпитание. Балообразуване за специалността: оценката от ДЗИ, университетски или факултетски изпит + оценката от изпит по физическо възпитание + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

ІІІ. Специалности, за които се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с университетски изпит

Image

Английска филология (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

Приложна лингвистика. Английски и втори* чужд език с информационни технологии (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил (Р)

(английски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

Приложна лингвистика с два чужди езика с международен туризъм (Р)

(английски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

Приложна лингвистика с два чужди езика с бизнес комуникации (Р)

(английски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с международни отношения (Р)

(английски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (английски език) ИЛИ с университетски изпит по английски език

 

Балообразуване: оценката от ДЗИ или от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

ІV. Специалности, за които се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит ИЛИ с факултетски изпит

Image

Приложна лингвистика с два чужди езика ), преводачески профил (Р)

(немски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (немски език) ИЛИ с университетски изпит по немски език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с международен туризъм (Р)

(немски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (немски език) ИЛИ с университетски изпит по немски език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с бизнес комуникации (Р)

(немски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (немски език) ИЛИ с университетски изпит по немски език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с международни отношения (Р)

(немски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (немски език) ИЛИ с университетски изпит по немски език

Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил (Р)

(френски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (френски език) ИЛИ с университетски изпит по френски език

 

Приложна лингвистика с два чужди език с международен туризъм (Р)

(френски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (френски език) ИЛИ с университетски изпит по френски език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с бизнес комуникации (Р)

(френски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (френски език) ИЛИ с университетски изпит по френски език

Приложна лингвистика с два чужди езика с международни отношения (Р)

(френски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (френски език) ИЛИ с университетски изпит по френски език

Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил (Р)

(испански и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (испански език) ИЛИ с университетски изпит по испански език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с международен туризъм (Р)

(испански и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (испански език) ИЛИ с университетски изпит по испански език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с бизнес комуникации (Р)

(испански и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (испански език) ИЛИ с университетски изпит по испански език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с международни отношения (Р)

(испански и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (испански език) ИЛИ с университетски изпит по испански език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил (Р)

(руски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (руски език) ИЛИ с университетски изпит по руски език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с международен туризъм (Р)

(първи руски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (руски език) ИЛИ с университетски изпит по руски език

Приложна лингвистика с два чужди езика с бизнес комуникации (Р)

(руски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (руски език) ИЛИ с университетски изпит по руски език

 

Приложна лингвистика с два чужди езика с международни отношения (Р)

(руски и втори* чужд език)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (руски език) ИЛИ с университетски изпит по руски език

 

Балообразуване: оценката от ДЗИ или от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

 

Забележки към т. ІІІ и т. ІV:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в конкурсните изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

* Приложна лингвистика. Втори езици: английски, арабски, испански, италиански, китайски, корейски, немски, новогръцки, руски, сръбски и хърватски, френски, японски, български език като чужд (за чужди граждани, които не владеят български език).

V. Специалности, за които се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит
(български език и литература, чужд език, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, цикъл „Философия“, математика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда – по избор на кандидата) ИЛИ с факултетски изпит, ИЛИ с оценка от посочените турнири

Image

Педагогика на обучението по математика и информатика (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

 

Приложна математика (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

Информатика (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

Компютърни науки (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

Софтуерно инженерство (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

Информационно брокерство и дигитални медии (Р)

редовно обучение

Кандидатства се с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор) ИЛИ с факултетски изпит (тест по информатика и информационни технологии) ИЛИ с оценка от посочените турнири (Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас; Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас)

Балообразуване: оценката от ДЗИ или от изпита или от турнир (удвоена) + оценката от дипломата по математика + оценката от дипломата по информатика или информационни технологии. Максимален бал – 24,00.

 

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и трите варианта; в този случай при балообразуването се взема най-високата оценка.

VІ. Специалности, за които се полагат факултетски изпити или записването става по утвърдени факултетски критерии

Image

Факултет по изобразително изкуство: 

Вижте подробности!

Православен богословски факултет: 

Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба (Р)

редовно обучение

Балообразуване (избира се един от четирите начина):
1. Представяне на портфолио от кандидатите. Портфолиото трябва да включва минимум 5 творби, представящи художествените умения и интересите на кандидата. Оценката се умножава по 4.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство (умножава се по 4).
3. Оценката от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство (умножава се по 4).
4. Оценката от изпита по рисуване, организиран и проведен от ФИИ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (умножава се по 4).
Максимален бал
24,00.Педагогически факултет: 

Педагогика на обучението по музика (Р)

редовно обучение

Балообразуване:
Оценката от практическия изпит по музика се умножава по 4.
Максимален бал 24,00.Педагогика на обучението по физическо възпитание (Р, З

редовно и задочно обучение

Балообразуване:
Оценката от практическия изпит по физическо възпитание се умножава по 3 + средният успех от дипломата.
Максимален бал 24,00.ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

Великотърновският университет „Св. св. Кирил Методий“ ще приема за студенти и призьори в областните олимпиади по история и цивилизация, география и икономика, философия, чужди езици, български език и литература, математика, информатика и музика. ВТУ признава бал над 51 точки за вход в съответните специалности, за които може да се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит. Кандидат-студентът е необходимо да представи служебна бележка за получения резултат от съответната областна олимпиада.

Ще се приемат кандидати с международно признати сертификати за владеене на чужд език най-малко на ниво В1 според Общата европейска езикова рамка и приравнени към нея степени като вход за специалностите, за които може да се кандидатства със съответния чужд език.

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ съвместно с Регионалното управление на образованието в гр. Силистра провежда ученическа литературна конференция, за която учениците от Силистренска област участват в обучение с преподавател от Университета и подготвят съчинения по определена тема. Те са оценявани от жури и при номиниране учениците получават удостоверение, валидно при кандидатстване в специалност, за която се изисква български език (тест). Удостоверението не е валидно при кандидатстване за специалности от регулираните професии.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Image
Image
×

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ, ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ - месец октомври 2020 г.:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри