Информатика

Абсолютно сигурна реализация

След завършването на специалност "Информатика" можете да бъдете абсолютно сигурни в своето професионално развитие.
Ние подготвяме висококвалифицирани специалисти, притежаващи необходимите теоретични знания и практически умения да анализират, моделират и реализират програмни решения на проблеми от сферата на информатиката. На базата на тази солидна основа, богатият набор избираеми и факултативни дисциплини разширява подготовката на студентите, като им позволява да усвоят знания и умения, свързани с решаването на задачи от конкретни области на информатиката.

 

Завършилите специалност "Информатика" успешно се реализират в следните сектори

  • софтуерни компании;
  • в банки;
  • застрахователни дружества;
  • в издателства и книготърговски мрежи;
  • в системата на централните и местните електронни и печатни медии и др.
 

Студентите на факултет “Математика и информатика” редовно:

  • печелят призови места в състезания;
  • печелят олимпиади по математика и по програмиране;
  • имат многократни участия в национални и международни проекти;
  • са печелили Академичната наградата на Община Велико Търново;
  • получават стипендията на Академичния съвет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Занятията се провеждат в 3-ти учебен корпус, който е свързан чрез удобни транспортни комуникации с останалите части на града и е в непосредствена близост до общежитията, където се настаняват студентите на факултета. В същата сграда работи и студентски стол, предлагащ разнообразна храна на ниски цени.