Как да кандидатствам

Педагогическият колеж – Плевен

Как мога да кандидатствам?

По избор на кандидата:

  • с акция „Рано рани“;
  • с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) след 2007 г.;
  • с държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет от 2022 г.;
  • с университетски кандидатстудентски изпит;
  • с факултетски изпит.

Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити за желаните специалности съгласно вж. тук по предварително обявен график – вж. тук.

Конкурсните изпити биват два вида: университетски и факултетски (вж. тук). Университетските изпити са по български език, история на България и английски език. С факултетски изпит може да се кандидатства за определени специалности в рамките на съответния факултет (вж. тук).

Кога започва подаването на кандидатстудентски документи и записване за обявените специалности?

Заявления за явяване на конкурсен изпит се подават от 24 януари до 8 юни 2022 г.
Приемът приключва три дни преди съответния конкурсен изпит.

Подаване на документи за участие в класиране - от 13 юни до 29 юни 2022 г.

Записване без участие в класиране - от 1 декември 2021 г. до 29 юни 2022 г.

Запазване на място по Акция "Рано рани" - от 1 декември 2021 г. до 29 юни 2022 г. Ако до тази дата кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за приемане в съответната специалност или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно.

Всички срокове и дати може да видите тук.

Къде мога да кандидатствам?

Кандидат-студентите подават необходимите документите за кандидатстване: