Класиране и записване

Срокът за подаване на кандидатстудентски документи за прием чрез участие в класиране е от 15 юни до 3 юли 2020 г., включително в съботните и неделните дни.

Класиране

Класирането се извършва на два етапа:

 • Първо класиране се обявява на 7 юли 2020 г.
 • Второ класиране се обявява на 14 юли 2020 г.

Новоприетите студентите могат да се запишат на следните дати:

 • Първо класиране - 8, 9 и 10 юли 2020 г.
 • Второ класиране - 15, 16 и 17 юли 2020 г.
 • Попълване на свободни места -  до 25 септември 2020 г.

Записване

При записването си приетите студенти представят следните документи:

  1. Диплома за средно образование – оригинал и 2 бр. ксерокопия;
  2. Комплект формуляри за записване по образец (ще ги получите безплатно от университета);
  3. Квитанция от платена такса за обучение.
   Внесете семестриалната такса за обучение в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД.

   Банкова сметка (IBAN):BG50 BUIN 7001 3152 5000 16

   BIC на банката:BUINBGSF

   Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

   Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

   Новоприетите студенти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

   - в офис на Алианц Банк България, намиращ се в сградата на учебен корпус № 5 на ВТУ;

   - в офис на Алианц Банк България, ул. “Марно поле” № 2;

   - с дебитна карта на ПОС терминал в Ректората.

  4. Три снимки - паспортен формат;
  5. Лична карта.
    
   vnimanieЗаписването се извършва само в Ректората!*При напускане по собствено желание не се възстановява внесената семестриална такса.

 

×

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ, ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ - месец октомври 2020 г.:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри