Класиране и записване

Срокът за подаване на кандидатстудентски документи за прием чрез участие в класиране е от 13 юни до 29 юни 2022 г., само електронно, през платформата http://epriem.uni-vt.bg.

Класиране

Класирането се извършва на два етапа:

 • Първо класиране се обявява на 5 юли 2022 г.
 • Второ класиране се обявява на 12 юли 2022 г.

Новоприетите студентите могат да се запишат на следните дати:

 • Първо класиране - 6, 7 и 8 юли 2022 г.
 • Второ класиране - 13, 14 и 15 юли 2022 г.
 • Попълване на свободни места -  до 30 септември 2022 г.

Записване

При записването си приетите студенти представят следните документи:

  1. Диплома за средно образование – оригинал и 1 бр. ксерокопия;
  2. Квитанция от платена семестриална такса за обучение (Университетът предоставя възможност за заплащане на семестриалната такса на място)
  3. Внесете семестриалната такса за обучение:

   Банкова сметка (IBAN)BG47UNCR70003124859656

   BIC на банката: UNCRBGSF

   Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

   Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

   Новоприетите студенти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

   - с дебитна или кредитна карта на ПОС терминал в Ректората;

   - в офис на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК.

  4. Три снимки - паспортен формат;
  5. Лична карта.
    
   vnimanieЗаписването се извършва само в Ректората!

*При напускане по собствено желание не се възстановява внесената семестриална такса.