Класиране и записване

Срокът за подаване на кандидатстудентски документи за прием чрез участие в класиране е от 14 юни до 30 юни 2021 г., само електронно, през платформата http://epriem.uni-vt.bg.

Класиране

Класирането се извършва на два етапа:

 • Първо класиране се обявява на 6 юли 2021 г.
 • Второ класиране се обявява на 13 юли 2021 г.

Новоприетите студентите могат да се запишат на следните дати:

 • Първо класиране - 7, 8 и 9 юли 2021 г.
 • Второ класиране - 14, 15 и 16 юли 2021 г.
 • Попълване на свободни места -  до 30 септември 2021 г.

Записване

При записването си приетите студенти представят следните документи:

  1. Диплома за средно образование – оригинал и 1 бр. ксерокопия;
  2. Комплект формуляри за записване по образец (ще ги получите безплатно от университета);
  3. Квитанция от платена такса за обучение.
   Внесете семестриалната такса за обучение в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД.

   Банкова сметка (IBAN):BG50 BUIN 7001 3152 5000 16

   BIC на банката:BUINBGSF

   Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

   Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

   Новоприетите студенти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

   - в офис на Алианц Банк България, намиращ се в сградата на учебен корпус № 5 на ВТУ;

   - в офис на Алианц Банк България, ул. “Марно поле” № 2; - с дебитна карта на ПОС терминал в Ректората.

  4. Три снимки - паспортен формат;
  5. Лична карта.
    
   vnimanieЗаписването се извършва само в Ректората!

*При напускане по собствено желание не се възстановява внесената семестриална такса.