Семестриални такси

 

Такси за новоприети студенти -
за обучение след средно образование, приети през уч. 2021/2022 г. по държавна поръчка и срещу заплащане (платено обучение)

№ по ред Професионални направления Семестриална такса (лв.)
за обучение
по държавна поръчка
(новоприети студенти)
  Семестриална такса (лв.)
за платено обучение
(новоприети студенти )
Редовно Задочно   Редовно Задочно
І. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ          
1. Педагогика 300 300    954 518
2. Педагогика на обучението по... 300 300    993 531
ІІ. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ          
1. Филология 300 300    1166 589
2. История и археология 300 300    1222 607
3. Философия 300 300    1097 566
4. Религия и теология 250 250    1137 546
ІІІ. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ          
1. Социология, антропология и наука за културата 300 -    951 517
2. Психология 350 -    1064 588
3. Политически науки - -    1022 574
4. Социални дейности 350 350    988 563
5. Обществени комуникации и информационни науки 350 -    946 549
6. Право 350 -    1182 627 
7. Администрация и управление 300 -    810 470
8. Икономика 300 -   832 477
9. Туризъм - -    777 459
ІV. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА          
1. Науки за земята 350 -    1462 721
2. Математика 360 -    1348 689
3. Информатика и компютърни науки 360 -    1576 -
V ИЗКУСТВА          
1. Изобразително изкуство 450  -   2378  -
VI СИГУРНОСТ И ОТБРАНА      
1. Национална сигурност - -   1379  693 
             

 

 

 

 

Таксите за обучение се заплащат:

 • Чрез банков превод в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД;
  • Банкова сметка (IBAN): BG50 BUIN 7001 3152 5000 16
  • BIC на банката BUINBGSF
  • Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

  * За новоприетите студенти във вносната бележка за първи семестър задължително се изписват трите имена и ЕГН на студента, а не на внасящия таксата.
  * За студентите от втори и следващ семестър във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН код на студента, а не на внасящия таксата.
  * При прехвърляне в друга специалност в рамките на ВТУ във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кода на студента за новата специалност.
  * При едновременно обучение по две образователни програми (специалности) във вносните бележки задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кодовете на студента за отделните специалности.
  * При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

 • С карта VISA, VISA ELECTRON, V PAY, MasterCard, Maestro, Diners Club, Discover през ПОС терминал във фронтофисите;

  При заплащане на такса през ПОС терминал във фронтофисите на студентите безплатно се предоставя бланка по образец, в която вписват трите си имена, ЕГН, ПИН код, факултет, специалност, курс, вид и размер на таксата.
  При заплащане на такса чрез банков превод студентите получават вносна бележка, а при заплащане с карта през ПОС терминал във фронтофисите – повторна разписка от терминала и касова бележка.

Студентите са длъжни да съхраняват издадените им платежни документи, за да докажат при необходимост извършените плащания пред служителите от фронтофисите.