Специалности и балообразуване

Image

 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:

 

Балообразуване: оценката от ДЗИ по български език и литература с коефициент 2 или оценката по български език (тест) с коефициент 2 + общия успех от дипломата за средно образование с коефициент 2. Максимален бал – 24,00.

Image
Image

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:

 

Балообразуване: оценката от ДЗИ с коефициент 2 или оценката от ДЗИ по профилиращ учебен предмет с коефициент 2,4 или оценката от изпита с коефициент 2 + общия успех от дипломата с коефициент 2

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и трите варианта (ДЗИ, ДЗИ по профилиращ учебен предмет или конкурсен изпит); в този случай при балообразуването се взема най-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуването е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

При кандидатстване в специалностите на Филологическия факултет, за които е предвиден изпит по български език, се дава възможност за прием чрез резултати от участието в Националния конкурс за студенти и ученици „Словото и диалогът“ и в Ученическата литературна конференция в гр. Силистра.

На участниците в Международния конкурс за превод „Трансформации“, спечелили призови места, се признава оценка от кандидатстудентски изпит по чужд език за специалностите на Филологическия факултет, за които е предвиден изпит по чужд език.

 

Забележки: Кандидатите могат да изберат и трите варианта (ДЗИ, ДЗИ по профилиращ учебен предмет или конкурсен изпит); в този случай при балообразуването се взема най-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в конкурсните изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуването е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

* Приложна лингвистика. Втори чужди езици: Изучаването на чуждия език започва от нулево ниво и целта на обучение е да се достигне до ниво, съотносимо с С1+ по Общата европейска езикова рамка. Разпределението на студентите по втори чужд език се изготвя във Филологическия факултет след записването на всички първокурсници. Студентите участват в класиране според постигнатия бал, поредността на желанията за изучаване на втори чужд език и капацитета на езиковите групи!

  • английски, албански, гръцки, испански, китайски, корейски, немски, нидерландски, полски, португалски, руски, словашки, френски, японски
Image
Image

 

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:

 

Балообразуване: оценката от ДЗИ с коефициент 2 или оценката от ДЗИ по профилиращ учебен предмет с коефициент 2,4 или оценката от изпита с коефициент 2 + общия успех от дипломата с коефициент 2

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и трите варианта (ДЗИ, ДЗИ по профилиращ учебен предмет или конкурсен изпит); в този случай при балообразуването се взема най-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуването е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

За специалностите в Историческия факултет е предвидена възможност за кандидатстване и чрез резултати от участие в конкурса „Пространство и време“, оценени от научно жури, включващо хабилитирани преподаватели, и приравнени към количествена оценка по шестобалната система.

Image
Image

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ:

 

Балообразуване: оценката от ДЗИ с коефициент 2 или оценката от ДЗИ по профилиращ учебен предмет с коефициент 2,4 или оценката от изпита с коефициент 2 + общия успех от дипломата с коефициент 2

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и трите варианта (ДЗИ, ДЗИ по профилиращ учебен предмет или конкурсен изпит); в този случай при балообразуването се взема най-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуването е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

За специалност „Философия“ е предвидена възможност за кандидатстване и чрез резултати от участие в Национално състезание с философско есе, приравнени към количествена оценка по шестобалната система.

Image
Image

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ:

 

Балообразуване: оценката от ДЗИ с коефициент 2 или оценката от ДЗИ по профилиращ учебен предмет с коефициент 2,4 или оценката от изпита с коефициент 2 + общия успех от дипломата с коефициент 2

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и трите варианта (ДЗИ, ДЗИ по профилиращ учебен предмет или конкурсен изпит); в този случай при балообразуването се взема най-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуването е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

Image
Image

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА:

 

Балообразуване: оценката от ДЗИ с коефициент 2 или оценката от ДЗИ по профилиращ учебен предмет с коефициент 2,4 или оценката от държавния изпит за придобиване на професионална квалификация в област „Информатика“ с коефициент 2,4 или оценката от изпита с коефициент 2 или от турнир с коефициент 2 + оценката от дипломата по математика + оценката от дипломата по информатика или информационни технологии.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и четирите варианта (ДЗИ, ДЗИ по профилиращ учебен предмет, конкурсен изпит или турнир); в този случай при балообразуването се взема най-високата оценка.

Image
Image

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:

* Кандидатите за специалностите в Педагогическия факултет (с изключение на специалност Социална педагогика) полагат задължителен конкурсен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

 

Балообразуване: оценката от ДЗИ с коефициент 2 или оценката от ДЗИ по профилиращ учебен предмет с коефициент 2,4 или оценката от изпита с коефициент 2 + общия успех от дипломата с коефициент 2.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и трите варианта (ДЗИ, ДЗИ по профилиращ учебен предмет или конкурсен изпит); в този случай при балообразуването се взема най-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуването е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

* Кандидатите за специалностите в Педагогическия факултет (с изключение на специалност Социална педагогика) полагат задължителен конкурсен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

 

Балообразуване: оценката от държавния зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет с коефициент 4,8 или оценката от изпита по музика с коефициент 4.

 

Балообразуване: оценката от изпита по физическо възпитание с коефициент 3 + общия успех от дипломата.

Image
Image

 

ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ:

 

Балообразуване: оценката от ДЗИ с коефициент 2 или оценката от ДЗИ по профилиращ учебен предмет с коефициент 2,4 или оценката от изпита с коефициент 2 + общия успех от дипломата с коефициент 2

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и трите варианта (ДЗИ, ДЗИ по профилиращ учебен предмет или конкурсен изпит); в този случай при балообразуването се взема най-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуването е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

За специалност „Теология“ е предвидена възможност за кандидатстване и чрез факултетски конкурсен изпит по богословие (устен).

 

Балообразуване: оценката (избрана от посочените варианти за балообразуващи оценки) с коефициент 4.

Image
Image

 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:

Image
Image

 

ФИЛИАЛ – ГР. ВРАЦА:

* Кандидатите за специалностите: Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и специална педагогика във Филиал – гр. Враца полагат задължителен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

 

Балообразуване: оценката от ДЗИ с коефициент 2 или оценката от ДЗИ по профилиращ учебен предмет с коефициент 2,4 или оценката от изпита с коефициент 2 + общия успех от дипломата с коефициент 2

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и трите варианта (ДЗИ, ДЗИ по профилиращ учебен предмет или конкурсен изпит); в този случай при балообразуването се взема най-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуването е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

Кандидатите за специалностите: Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и специална педагогика във Филиал – гр. Враца полагат задължителен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

Image
Image

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ГР. ПЛЕВЕН:

* Кандидатите за специалностите в Педагогическия колеж полагат задължителен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

 

Балообразуване: оценката от ДЗИ с коефициент 2 или оценката от ДЗИ по профилиращ учебен предмет с коефициент 2,4 или оценката от изпита с коефициент 2 + общия успех от дипломата с коефициент 2

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и трите варианта (ДЗИ, ДЗИ по профилиращ учебен предмет или конкурсен изпит); в този случай при балообразуването се взема най-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуването е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

Кандидатите за специалностите в Педагогическия колеж полагат задължителен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

Image

vnimanieНа вниманието на всички кандидат-студенти (кандидат-бакалаври)!

Срокът за подаване на кандидатстудентски документи за прием чрез участие в класиране е от 17 юни до 3 юли 2024 г., само електронно, през платформата http://epriem.uni-vt.bg.

Заявления подадени след тази дата няма да бъдат обработени!