График на изпитите

vnimanieВНИМАНИЕ! Приемането на студенти за обучение се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми с конкурсни изпити, интервю или по други критерии, определени от съответните факултети.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ДАТИ ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ САМО ЗА ИЗБРОЕНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА ЧАС

Конферентен превод

КОНФЕРЕНТЕН ПРЕВОД И КОНФЕРЕНТЕН ПРЕВОД С ДВА ЕЗИКА

11.07.2020 г. 9:00 ч.
26.09.2020 г. 9:00 ч.
Транслатология с един чужд език (СПН, ДПН) 11.07.2020 г. 11:00 ч.
26.09.2020 г. 11:00 ч.
Транслатология  с два чужди езика (СПН)
(изпит по първия чужд език)
11.07.2020 г. 11:00 ч
26.09.2020 г. 11:00 ч
     

     

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА ЧАС

ТРАНСЛАТОЛОГИЯ СЪС СЛАВЯНСКИ ИЛИ БАЛКАНСКИ ЕЗИК (СПН, ДПН)

11.07.2020 г. 11:00 ч.
26.09.2020 г. 11:00 ч.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ 11.07.2020 г. 13:00 ч.
26.09.2020 г. 13:00 ч.
НЕМСКИ ЕЗИК И ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ 11.07.2020 г. 13:00 ч
26.09.2020 г. 13:00 ч
АНГЛИЦИСТИКА. ЕЗИК – КУЛТУРА - ЛИТЕРАТУРА 11.07.2020 г. 13:00 ч.
26.09.2020 г. 13:00 ч.
ТРАНСЛАТОЛОГИЯ С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА (СПН)

(изпит по втория чужд език)

11.07.2020 г. 13:00 ч.
26.09.2020 г. 13:00 ч.
     

 

Изпитите ще се проведат от дистанция на 11.07. и 26.09. Кандидатите е необходимо да предоставят свой актуален имейл адрес, посочен в документите за кандидатстване, да разполагат със стабилна интернет връзка и настолен или преносим компютър, за да може изпитната комисия в деня на изпита да се свърже с тях.

Кандидатите за МП „Конферентен превод (с един чужд език)“ и „Конферентен превод (с два чужди езика)“ задължително полагат приемни изпити.

 

******

ПРИЕМ ЗА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА В
МП „ТРАНСЛАТОЛОГИЯ С ЕДИН ЧУЖД ЕЗИК“ /РЕДОВНО, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ/ ЗА ПРИТЕЖАВАЩИ ОКС „БАКАЛАВЪР“ ИЛИ „МАГИСТЪР“ В СЪЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ И ЗА ПРИТЕЖАВАЩИ ОКС „БАКАЛАВЪР“ ИЛИ „МАГИСТЪР“ В ДРУГО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ И
В МП „ТРАНСЛАТОЛОГИЯ С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА“ /РЕДОВНО, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ/ ЗА ПРИТЕЖАВАЩИ ОКС „БАКАЛАВЪР“ ИЛИ „МАГИСТЪР“ В СЪЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

Кандидатстване по документи с удостоверяване ниво на владеене на съответния език/съответните езици:

 • Диплома за завършено висше образование по професионално направление Филология за съответния език, или
 • Международно признат сертификат за владеене на съответния език на ниво минимум B 2 от Общата европейска езикова рамка (или приравнено към него):

За английски език:

    • TOEFL IBT или TOEFL CBT;
    • Cambridge;
    • C2 Proficiency;
    • C1 Advanced;
    • B2 First (First Certificate);
    • IELTS;
    • Pearson (London) Test of English;
    • ECPE или ALCE на University of Michigan. Aptis (минимум B2) и други сходни;

За испански език:

    • DELE (B 2);
    • DELE (B 2);
    • DELE (C 1) и други сходни;

За китайски език:

    • HSK-4 и други сходни;

За немски език:

    • TestDaF;
    • Goethe‐Zertifikat В2/C1;
    • ÖSD;
    • DSH;
    • DSD (Stufe II) и други сходни;

За френски език:

    • DELF (B 2);
    • DALF (C 1) и други сходни;

За руски език:

    • Второ сертификационно ниво на владеене на руски език като чужд (ТРКИ-II, В2).
     или,
    • Диплома за завършено висше образование с език на обучение английски/ испански/китайски/немски/руски/френски език, или
    • Диплома за средно образование, завършено в чужбина, с матура по съответния език.

На кандидатите, които не притежават нито един от гореизброените документи и не могат да докажат владеенето на съответния език минимум на ниво В2, ще бъде предоставена възможност за участие в изпит/и по чуждия език/чуждите езици.

Изпитите ще се проведат от дистанция на 11.07. и 26.09. Кандидатите е необходимо да предоставят свой актуален имейл адрес, посочен в документите за кандидатстване, да разполагат със стабилна интернет връзка и настолен или преносим компютър, за да може изпитната комисия в деня на изпита да се свърже с тях.

 

vnimanieВНИМАНИЕ! Приемането на студенти за обучение се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми с конкурсни изпити, интервю или по други критерии, определени от съответните факултети.

×

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ, ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ - месец октомври 2020 г.:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри