Класиране

Магистри - Срокове за кандидатстване и записване

 

 

ПУБЛИКУВАНО Е ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ВТОРИ ПРИЕМ, м. СЕПТЕМВРИ 2021 г.:

 

КЛАСИРАНЕ

Класирането се оповестява във факултетите, както следва:

 • подали документи за І прием – 15 юли 2021 г.
 • подали документи за ІІ прием – 9 септември 2021 г.
 • подали документи за ІІI прием – 30 септември 2021 г.

 

ЗАПИСВАНЕ

  Записването на приетите   за обучение студенти в ОКС „магистър“ се извършва от дирекция „Магистърски програми“ въз основа на издадена от ректора заповед, с документ за внесена семестриална такса, както следва:

 • приетите студенти, подали документи за І прием – от 19 до 23 юли 2021 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІ прием – от 13 до 17 септември 2021 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІI прием – от 4 до 8 октомври 2021

За запазилите място по   Акция „Рано рани. Стани магистър”  , както следва:

 • Мястото на кандидатите, които имат диплома за придобито висше образование ще се пази до 23 юли 2021 г. вкл. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 19 до 23 юли 2021 г., вкл. и след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности, посочени в Приложение 1;
 • Мястото на кандидатите на които им предстои завършване на висше образование през текущата 2021 г. ще се пази до 8 октомври 2021 г. вкл. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 4 до 8 октомври 2021 г., вкл. и след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности, посочени в Приложение 1.

vnimanieАко до посочените крайни срокове кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за прием в магистърски програми (успех от диплома за завършена степен на висше образование, не по-малък от "добър (3,50)" или на изискванията за прием в определени специалности), или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно, а внесената такса от 60,00 лв. не се възстановява.

 

Документи за записване на приетите магистри:

При записването си приетите студенти представят:

   1. Оригинал на дипломата за висше образование, който се връща на кандидата след записването;
   2. Лична карта, която се връща след сверяване на данните;
   3. Три снимки паспортен формат 3,5/4,5 см;
   4. Квитанция за платена семестриална такса за обучение.
    Таксата се заплаща в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД.

    Банкова сметка (IBAN)BG50 BUIN 7001 3152 5000 16

    BIC на банкатаBUINBGSF

    Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

    Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

    Новоприетите студенти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

    - в Бизнес център на Алианц Банк България АД, намиращ се на  ул. “Марно поле” № 2;

    - в МФЦ към ВТУ на Алианц Банк България АД, намиращ се в учебен корпус № 5 на ВТУ;

    - или чрез ПОС терминалните устройства, намиращи се в Ректората.

За повече информация можете да се обадите и на телефон 062/618 204 или на моб. +359 882 351 369.

 

 

Магистър 2021

Специално приложение "Магистър 2021"

Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с нас:

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дирекция "Магистърски програми"

тел.: (062) 618 204

GSM: 0882 351 369

email: magistar@ts.uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт