Класиране

Магистри - Срокове за кандидатстване и записване

 

ПУБЛИКУВАНО Е ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - ТРЕТИ ПРИЕМ, м. ОКТОМВРИ 2020 г.:

 

КЛАСИРАНЕ

Класирането се оповестява във факултетите, както следва:

 • подали документи за І прием – 16 юли 2020 г.
 • подали документи за ІІ прием – 3 септември 2020 г.
 • подали документи за ІІI прием – 1 октомври 2020 г.

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Записването на приетите за обучение студенти в ОКС „магистър“ се извършва от дирекция „Магистърски програми“ въз основа на издадена от ректора заповед, с документ за внесена семестриална такса, както следва:

 • приетите студенти, подали документи за І прием от 20 до 24 юли 2020 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІ прием от 8 до 11 септември 2020 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІI прием от 5 до 9 октомври 2020 г

 

Документи за записване на приетите магистри:

  1. Оригинал на дипломата за висше образование, който се връща на кандидата след записването;
  2. Лична карта – след сверяване на данните се връща;
  3. Квитанция за платена семестриална такса за обучение;
   Внесете семестриалната такса за обучение в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД.

   Банкова сметка (IBAN):BG50 BUIN 7001 3152 5000 16

   BIC на банката:BUINBGSF

   Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

   Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

   Новоприетите студенти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

   - в Бизнес център на Алианц Банк България АД, намиращ се на  ул. “Марно поле” № 2;

   - в МФЦ към ВТУ на Алианц Банк България АД, намиращ се в учебен корпус № 5 на ВТУ;

   - или чрез ПОС терминалните устройства, намиращи се в Ректората.

  4. Четири снимки формат 3,5/4,5 см;
  5. Комплект документи за новоприети студенти, който се купува от книжарницата в университета и се попълват.
    
   vnimanieЗаписването се извършва в Ректората (Дирекция „Магистърски програми“) с документ за внесена семестриална такса!

 

 

ПРИЕМ СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - Кандидатствай онлайн

 

Анкета

Специално приложение "Магистър 2020"

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дирекция "Магистърски програми"

тел.: (062) 618 204

GSM: 0882 351 369

email: magistar@ts.uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт