Класиране

Магистри - Срокове за кандидатстване и записване

 

 

КОГА СЕ ПУБЛИКУВА КЛАСИРАНЕТО?

 

Класирането се оповестява на сайта на Университета, както следва:

 • за кандидати, които са подали документи за ПЪРВИ прием – на 26 юли 2024 г.
 • за кандидати, които са подали документи за ВТОРИ прием – на 26 септември 2024 г.

 

КОГА ДА СЕ ЗАПИША?

 

  Записването на приетите   за обучение студенти в ОКС „магистър“ се извършва от дирекция „Магистърски програми“ в Ректората на Великотърновския университет въз основа на издадена от ректора заповед и с документ за внесена семестриална такса в следните срокове:

 • приетите студенти, подали документи за ПЪРВИ прием – от 27 до 31 юли 2024 г.
 • приетите студенти, подали документи за ВТОРИ прием – от 27 до 30 септември 2024 г.

Важно!

 • Записването на класираните кандидат-магистри в Педагогическия колеж – гр. Плевен се извършва в сградата на Педагогическия колеж (гр. Плевен, ул. „Никола Д. Петков“ № 18). Колежът не предоставя възможност за заплащане на семестриална такса на място.
 • Записването на класираните кандидат-магистри във Филиала на ВТУ – гр. Враца се извършва в сградата на Филиала на ВТУ (гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59). Филиалът не предоставя възможност за заплащане на семестриална такса на място.

 

КОГА ДА СЕ ЗАПИШАТ ЗАПАЗИЛИТЕ МЯСТО ПО АКЦИЯТА „РАНО РАНИ – ОТКРИЙ НОВИ ХОРИЗОНТИ. СТАНИ МАГИСТЪР“ 2024 г.?

  • Мястото на кандидатите, които имат диплома за придобито висше образование или уверение (ако предстои издаването на диплома), ще се пази до 31 юли 2024 г. включително. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 27 до 31 юли 2024 г. включително след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности.
  • Мястото на кандидатите, на които им предстои завършване на висше образование през текущата 2024 г., ще се пази до 30 септември 2024 г. включително. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 27 до 30 септември 2024 г. включително след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности.

Ако до посочените крайни срокове кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за прием в магистърските програми (успех от дипломата за завършена степен на висше образование, не по-малък от „добър“) или на изискванията за прием в определените специалности, или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно, а внесената такса за кандидатстване не се възстановява.

 

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ МАГИСТРИ?

При записването си приетите студенти представят:

   1. Оригинал на дипломата за висше образование, която се връща на кандидата след записването;
   2. Лична карта, която се връща след сверяване на данните;
   3. Квитанция за платена семестриална такса за обучение;
   4. Три снимки (паспортен формат).

След обработката на документите трябва да имате готовност да заплатите семестриалната такса за обучение.

Таксата за обучение се заплаща:

I. Чрез банков превод по сметката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:

УниКредит Булбанк АД
Банкова сметка (IBAN)BG 47 UNCR 7000 3124 8596 56

BIC на банкатаUNCRBGSF

Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Във вносната бележка за платена семестриална такса за първия семестър задължително се изписват данните на кандидата, а не на внасящия таксата.

II. С дебитна карта на ПОС терминал в Кандидатстудентското бюро в Ректората на Университета.

За повече информация можете да се обадите и на телефон 062/618 204 или на моб. +359 882 351 369.

 

Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с нас:

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дирекция "Магистърски програми"

тел.: (062) 618 204

GSM: 0882 351 369

email: magistar@ts.uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО (ПОСЛЕДНО) КЛАСИРАНЕ