Класиране

Магистри - Срокове за кандидатстване и записване

 

 

ПУБЛИКУВАНО Е ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - ТРЕТИ ПРИЕМ, м. ОКТОМВРИ 2022 г.:

 

КЛАСИРАНЕ

Класирането се оповестява на сайта на Университета, както следва::

 • за кандидати, които са подали документи за І прием – 14 юли 2022 г.
 • за кандидати, които са подали документи за ІІ прием – 8 септември 2022 г.
 • за кандидати, които са подали документи за ІІІ прием – 29 септември 2022 г.

 

ЗАПИСВАНЕ

  Записването на приетите   за обучение студенти в ОКС „магистър“ се извършва от дирекция „Магистърски програми“ в Ректората на Великотърновския университет въз основа на издадена от ректора заповед и с документ за внесена семестриална такса, както следва:

 • приетите студенти, подали документи за І прием – от 18 до 22 юли 2022 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІ прием – от 12 до 16 септември 2022 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІI прием – от 3 до 7 октомври 2022 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ЗАПАЗИЛИТЕ МЯСТО ПО АКЦИЯ „РАНО РАНИ“ – ОТКРИЙ НОВИ ХОРИЗОНТИ. СТАНИ МАГИСТЪР 2022”, както следва:

 • Мястото на кандидатите, които имат диплома за придобито висше образование, ще се пази до 22 юли 2022 г. вкл. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 18 до 22 юли 2022 г. вкл. и след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности.
 • Мястото на кандидатите, на които им предстои завършване на висше образование през текущата 2022 г., ще се пази до 7 октомври 2022 г. вкл. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 3 до 7 октомври 2022 г. вкл. и след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности.

vnimanieАко до посочените крайни срокове кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за прием в магистърски програми (успех от диплома за завършена степен на висше образование, не по-малък от „добър (3,50)“ или на изискванията за прием в определени специалности), или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно, а внесената такса за кандидатстване не се възстановява.

 

Документи за записване на приетите магистри:

При записването си приетите студенти представят:

   1. Оригинал на дипломата за висше образование, който се връща на кандидата след записването;
   2. Лична карта, която се връща след сверяване на данните;
   3. Квитанция за платена семестриална такса за обучение;
   4. Три снимки (паспортен формат);

След обработката на документите трябва да имате готовност да заплатите семестриалната такса за обучение.

Таксата за обучение се заплаща:

I. Чрез банков превод по сметката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:

УниКредит Булбанк АД
Банкова сметка (IBAN)BG47UNCR70003124859656

BIC на банкатаUNCRBGSF

Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Във вносната бележка за платена семестриална такса за първия семестър задължително се изписват данните на кандидата, а не на внасящия таксата.

II. С дебитна карта на ПОС терминал в Кандидатстудентското бюро в Ректората на Университета.

За повече информация можете да се обадите и на телефон 062/618 204 или на моб. +359 882 351 369.

 

 

Магистър 2022

Специално приложение "Магистър 2022"

Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с нас:

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дирекция "Магистърски програми"

тел.: (062) 618 204

GSM: 0882 351 369

email: magistar@ts.uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ТРЕТО КЛАСИРАНЕ, ТРЕТИ ПРИЕМ - месец октомври:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри