Магистърски програми на Исторически факултет, провеждани съвместно с други ВУ

 

 

 

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ТРЕТО КЛАСИРАНЕ, ТРЕТИ ПРИЕМ - месец октомври:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри