Магистърски програми на Исторически факултет, провеждани съвместно с други ВУ